АКТУЕЛНОСТИ
Конкурс за II циклус студии 2018/19 година- Втор уписен рок!11 ЈАН/19
Почитувани кандидати и студенти,
Ве известуваме дека во тек е вториот уписен рок на студентите на II циклус студии, за академската 2018/19 година.
Рокот за пријавување е во периодот од: 08-22.01.2019
додека запишувањето на кандидатите е во периодот од:25-28.02.2019.
При пријавување потребни се следните документи:
 пријавен лист за запишување;
 електронска пријава (од www.upisi.ukim.mk);
 оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);
 куса биографија (CV);
 потврда за активно познавање странски јазик;
 препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
 список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
 документи за евентуални награди, признанија и други документи.
Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава. Бројот кој што кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавниот лист што се поднесува при пријавувањето за запишување.
За сите дополнителни информации можете да се обратите на телефонските броеви: 02 3088 201/3088 267.
Деканат на ТМФ


638_Konkurs-2-precisten-tekst (1).docГодишен корегиран распоред на испити за ИМН за 2019 година!10 ЈАН/19
Во прилог го објавуваме корегираниот годишен распоред за полагање на испити за студиската насока: ИНЖЕНЕРСТВО НА МАТЕРИЈАЛИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ.Raspred na ispiti IMN 2019 AG-1 (1) (1).docxПовик учество на 18-та меѓународна студентска конференција10 ЈАН/19
Почитувани студенти,
Во прилог Ви го објавуваме повикот за учество на 18-та меѓународна студентска конференција, која ќе се одржи од 15-17 мај 2019 година во Хотел Панонија, Сисак, Република Хрватска. Сите заинтересирани кандидати можат да се информираат на следната веб страна: http://www.simet.unizg.hr/foundry/ или на следниот мејл: foundrystudent@simet.hr.
Информацијата е објавена и на огласната табла во холот на факултетот.

Деканат на ТМФ


INVITATION_IFC-STUDENTS SECTION_2019..pdfПроектни задачи по ,,Индустриски менаџмент"09 ЈАН/19
С О О П Ш Т Е Н И Е
Ве информираме дека проектните задачи по предметот ,,Индустриски менаџмент" кај професорот Дејан Димитровски ќе се презентираат на 14 и 15.01.2019 година (понеделник и вторник) со почеток од 11.00 часот во предавалната во Анексот.

Предметен наставникОБЈАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИТЕ РАСПОРЕДИ НА ИСПИТИ ЗА 2019!27 ДЕК/18
С О О П Ш Т Е Н И Е
ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ ДЕКА НА СТУДЕНТСКИОТ ПОРТАЛ ГИ ОБЈАВИВМЕ СИТЕ РАСПОРЕДИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА 2019 ГОДИНА ПО НАСОКИ И ИСТИТЕ СЕ ОБЈАВЕНИ НА ОГЛАСНАТА ТАБЛА ВО ХОЛОТ.

ДЕКАНАТ НА ТМФПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2019 год....19 ДЕК/18
С О О П Ш Т Е Н И Е

Пријавувањето на испити за ЈАНУАРСКО-ФЕВРУАРСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ќе биде од 19.12.2018 год.(среда) до 26.12.2018 год.(среда) од 11 до 13 часот.
Сите студенти задолжително е претходно да ги пријават испитите електронски на I-KNOW системот и потоа пријавите да ги достават во Службата за студентски прашања, во спротивно нема да бидат примени на испит или колоквиум.
За пријавување на испит потребно е да се достават следните документи:
- пријава за секој испит што ќе се полага и
- уплатница од 50 денари за административна такса за секоја пријава.

Служба за студентски прашањаИнженерски натпревар од БЕСТ Скопје07 ДЕК/18
С О О П Ш Т Е Н И Е
Се известуваат сите студенти дека во периодот од 18-21 декември 2018 година студентската организација БЕСТ од Скопје во соработка со Џонсон Мети и Аптив, ќе организира Инженерски натпревар, со цел да се поттикне креативно размислување за решавање на комплексни проблеми.
Се охрабруваат сите студенти од ТМФ да земат активно учество.
За дополнителни информации лице за контакт е Дамјан(078261068)
Деканат на ТМФ


инфромативен текст за EBEC 2018.docКонкурс од Атлантик Груп за дипломирани технолози!08 НОЕ/18
На следниот линк можете да се информирате за конкурсот за обука и вработување на дипломирани технолози:
https://www.atlanticgrupa.com/en/working-in-atlantic/question-everything/Конкурс за практиканска работа во ОКТА05 НОЕ/18
С О О П Ш Т Е Н И Е
Во прилог го објавуваме Конкурсот за практиканска работа во ОКТА. За подетални информации можете да се обратите на мејлот: okta_cereer@helpe.gr или кај продеканот за настава професор Игор Јорданов.
Деканат на ТМФ


ТМФ.pdfРаспоред за колоквиумска недела во зимски сем. 2018/1930 ОКТ/18
С О О П Ш Т Е Н И Е

Во прилог го објавуваме РАСПОРЕДОТ НА ЗАЕДНИЧКИ ИСПИТИ во првата и втората колоквиумска недела, во зимскиот семестар во академската 2018/19 година.
Воедно Ве информираме дека колоквиумските недели, согласно новите промени во Законот за високо образование, ќе се одржуваат во следните термини:
- I колоквиумска недела - од 17 до 25 ноември 2018 година
- II колоквиумска недела - од 12 до 20 јануари 2019 година.

Деканат на ТМФ


Raspored za zaednicki predmeti во колоквиумски недели 2018-2019.docxКонкурс за прием на 1 млад истражувач на проект18 ОКТ/18
С О О П Ш Т Е Н И Е
Во рамките на истражувачкиот проект ,,Графен/полимер базирани сензори” (Nato SPS G5244)“, финансиран од NATO Science for Peace програмата, распишува Конкурс за прием на 1 (еден) млад истражувач за работа на проектот до 12.09.2020г.
Во прилог го објавуваме целиот конкурс. Лице за контакт: професор д-р Јадранка Блажевска- Гилев.
Деканат на ТМФ


Konkurs za mlad istrazuvac 10 2018.pdfКонечна ранг листа на примени кандидати на втор циклус студи...16 ОКТ/18
С о о п ш т е н и е

Во прилог ја објавуваме конечната ранг-листа на примени кандидати на втор циклус студии, во академската 2018 -2019 година.

Сите примени кандидати треба да ги донесат следните документи:
- Индекс - се потполнува првата страна и на втората страна се запишуваат задолжителните и изборни предмети од првиот семестар)
- две фотографии(една од 3,5 х 4,5 см и една со димензии од 2 х 3 см)
- образец за запишување семестар со уплата од 50,00 денари административна такса (со пополнети задолжителни и изборни предмети од првиот семестар)
- статистички образец ШВ.80А се добива на денот на уписот
- договор за студирање се добива на денот на уписот
- уплата на I рата (од 650 евра) во денарска противредност, по среден курс на Народна банка уплатени на жиро сметка :
• Назив на примачот: Буџет на РМ – Технолошко металуршки факултет – Скопје
• Банка на примачот: НБРМ
• Сметка: 100000000063095
• Сметка на буџетски корисник: 160010336078816
• Приходна шифра: 723012
• Програма 41

Служба за студентски прашања2 ciklus za web.docxКорегирана листа на стипендисти за 2018/19 година!08 ОКТ/18
Почитувани бруцоши,
во прилог ја објавуваме корегираната конечна листа на добитници на стипендии односно:
- првите 10 кои беа објавени на I-know листата од прв уписен рок- добитници на УКИМ едногодишни стипендии и
- 25 стипендисти, добитници на стипендија од Министерството за образование и наука (МОН), во времетраење од 4 години.
Се замолуваат сите стипендисти на МОН, на ден 09.10.2018 година (вторник) во 12.00 часот во Деканат (да донесат потребни документи, доколку не ги доставиле досега) да бидат присутни на состанок за потпишување на договорот.
Деканат на ТМФ


ФИНАЛНА ЛИСТА НА ДОБИТНИЦИ НА СТИПЕНДИИ.docxБесплатно членство во Националната универзитетска библиотека...02 ОКТ/18
Драги студенти, почитувани професори
Ве известуваме дека и оваа година Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје, на студентите-бруцоши им овозможува бесплатно членство и користење на библиотечните фондови и услуги.
За издавање на членските картички, заинтересираните студенти-бруцоши треба да се јават во просториите на Библиотеката со документ за идентификација, индекс и фотографија.

НУБ „Св. Климент Охридски“Конкурс Еразмус + за 2018/19 година13 СЕП/18
С О О П Ш Т Е Н И Е
Во прилог го објавуваме конкурот за ЕРАЗМУС+ за индивидуална мобилност на студенти и наставен кадар за академската 2018/19 година.
Краен рок за доставување на документите е 1 октомври 2018 година.
Деканат на ТМФ


650_KONKURS_2018-19.docОглас за вработување на инженери техничари!19 ЈУЛ/18
Почитувани,
во прилог го објавуваме огласот за вработување на инженери и техничари, во компанијата АПАВЕ СЕЕ.
Деканат на ТМФ


Оглас за вработување - Инженери и Техничари.pdfКонкурс за вработување на истражувач во Република Словенија18 ЈУН/18
С о о п ш т е н и е

Државната агенција за истражување на Република Словенија (ARRS) објавува јавен повик за вработување на млад истражувач, кој е на почеток на на докторски студии за 2018 година, на Факултетот за хемија и хемиска технологија при Универзитетот во Марибор, кај доцент д-р Маша Кнез Хрнчич.Во прилог ја објавуваме програмата за конкурирање и за сите дополнителни информации можете да се обратите на следниот
мail:masa.knez@um.si.


Деканат на ТМФ


Program description.pdfКонкурс за I циклус додипломски студии18 ЈУН/18
Почитувани кандидати,
во прилог го објавуваме Конкурсот за упис на I циклус додипломски студии.
За сите дополнителни информации можете да се обратите на телефонските броеви: 3088 201, 3088 267 или лично на Технолошко-металуршки факултет.


639_Konkurs I - 2018-19.pdfОКТА доделува стипендија за втор циклус студии!14 ЈУН/18
С о о п ш т е н и е
Во прилог го објавуваме Конкурсот за доделување стипендија за академски студии од втор циклус студии во ГРЦИЈА за академската 2018/2019 ГОДИНА, од страна на Компанијата ОКТА АД - Скопје заедно со Хеленик Петролеум Групацијата. Стипендијата е за Постдипломски студии по енергетика, право и економија на Универзитетот во Пиреја
(https://www.des.unipi.gr/en/msc-energy-proclamation)
За детални информации обратете се на:Мирко Трајановски +389 2 2532 565, email: mtrajanovski@helpe.gr или кај професор д-р Игор Јорданов, продекан за настава.
Деканат на ТМФ


Konkurs za dodeluvanje stipendija_ Pireјa 2018 - 2019_MK.pdfКонкурс III циклус студии!14 ЈУН/18
С о о п ш т е н и е
Во прилог го објавуваме Конкурсот за III циклус студии, за академската 2018/19 година. Сите заинтересирани кандидати можат да се информираат на следните телефони: 02 3088 280, 3088 267 или 3088 201.
Деканат на ТМФ


555_Konkurs_PhD_juni_2018.pdfКонкурс Еразмус + за 2018/19 година13 ЈУН/18
С О О П Ш Т Е Н И Е

Во прилог го објавуваме Конкурсот во рамките на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ.
За сите дополнителни информации можете да се обратите кај проф. д-р Игор Јорданов, координатор за ЕРАЗМУС.

Деканат на ТМФ


KONKURS 2018-19.docИНФОРМАЦИЈА ЗА СТИПЕНДИИ ОД ЛАМИНАТИ КОМ ОД ПРИЛЕП!07 ЈУН/18
ИНФОРМАЦИЈА ЗА СТИПЕНДИИ
Компанијата Ламинати Ком од Прилеп доделува 5 стипендии за студентите на Технолошко-металуршкиот факултет, од студиската програма: полимерни материјали, кои ќе се запишат во академската 2018/2019 година.
Услови за доделување на стипендиите се:
Право на аплицирање имаат студентите од горенаведената студиска насока, после завршувањето на II година студии
Предност имаат студентите со повисок просек
Да имаат активно познавање на англискиот јазик, каде предност имаат оние кои ќе приложат сертификат
Селектираните кандидати по завршувањето на студиите должни се да работат во Ламинат Ком двојно повеќе месеци од месеците во кои примале стипендија
Износот на стипендијата е 5.000,00 денари месечно, каде за најуспешните кандидати ЛАМИНАТИ КОМ ќе додели специјални стимулации за време на студирањето
Компанијата ќе организира пракса за време на летниот период
Ако кандидатот по завршувањето на студирањето одбие да работи за ЛАМИНАТИ КОМ должен е да ги врати средствата и останатите трошоци
Доколку компанијата не го прими кандидатот во работен однос стипендистот не е должен да го врати примениот износ.Отворен повик за 14 та регионална летна школа на РЕИК !22 МАЈ/18
Почитувани,
Би сакалe да ве информирамe дека е отворен повик за 14-та регионална летна школа на РЕИК (http://www.reic.org.ba/), во соработка со Германското друштво за интернационална соработка (GIZ). Летната школа ќе се одржи во период од 01-07 Јули 2018 година во Фојница, БиХ.
Сите информации и материјали за Летната школа можете да ги најдете на следнот линк:
http://www.reic.org.ba/index.php/2018/04/25/xiv-regional-summer-school-low-emission-development-planning/
Краен рок за аплицирање е 31.05.2018.
Лице за контакт: Марина Цветковиќ
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Pirinska 52
1000 Skopje,Macedonia
T + 389 2 32 16 045
M +389 70 20 88 07
F + 389 2 32 16 046
E marina.cvetkovic@giz.de

Можност за вработување во ЛАМИНАТИ КОМ-Прилеп21 МАЈ/18
И з в е с т у в а њ е

Ги информираме сите студенти кои се од III и IV година на студиските програми: полимерни материјали и инженерство на материјали и нанотехнологии, дека компанијата ЛАМИНАТИ КОМ од Прилеп има интерес да вработи 5 млади и амбициозни студенти, со активно познавање на англиски јазик.
Сите заинтересирани кандидати можат да се обратат во Деканатот, кај проф. д-р Александра Бужаровска, продекан за наука и меѓународна соработка.

Деканат на ТМФSARCOS COST тренинг школа за докторанди и млади истражувачи!14 МАЈ/18
Соопштение

Технолошко-металуршкиот факултет во периодот од 2-7 Септември 2018 година (2-5 Септември во Скопје, ТМФ и 6-7 Септември во Охрид, Конгресен центар) ќе биде домаќин на SARCOS COST тренинг школата организирана за докторанди и млади истражувачи во рамките на COST акцијата CA 15202.

Тренинг школата “Advanced Materials and technolоgies based on inorganic binders” доби научно спонзорство во рамките на Интернационалната Унија на експерти за конструкциски материјали, системи и структури, RILEM.
Подетални информации се достапни на следните линкови:
https://www.rilem.net/agenda#page-3
https://www.rilem.net/agenda/1256
Школата ќе биде организирана во соработка со следните институции од нашата Република: ЗИМ-АД Скопје, ИЗИС, Цементарница УСЈЕ АД Скопје-Титан групација и Кнaуф-Радика.

Кандидатите кои се заинтересирани и ги исполнуваат условите може да најдат детални информации за апликација на селдниот линк:
https://www.sarcos.eng.cam.ac.uk/activities/trainingschools/MacedoniaFYR2018


RILEM brochure.pdfСтипендии за магистерски студии од ОКТА ХЕЛЕНИК ПЕТРОЛЕУМ07 МАЈ/18
С о о п ш т е н и е

Во прилог го објавуваме Конкурсот за доделување на стипендија за академски студии од втор циклус студии во Грција за академската 2018/2019 година, на Факултетот за инженерство на минерални ресурси при Техничкиот универзитет на Крит. Програмата за постдипломски студии е по нафтено инженерство и се одвива на англиски јазик.
Контакт лице за дополнителни информации е Мирко Трајановски (2532 565, mtrajanovski@helpe.gr).
Деканат на ТМФ


Oglas OKTA Stipendija-Krit 2018-2019.pdfКонкурс за стипендии од Француската влада!16 АПР/18
Почитувани студенти,

Ве информираме дека во моментов тече конкурсот за стипендии на француската влада. За конкретни информации можете да се обратите во Францускиот институт во Скопје, кај Сузана Пешиќ на телефоните:(0)2 31 29 288, (0)2 31 18 503, или на следниот директен линк од нивната веб страна: http://ifs.mk/mk/Home/StudyFranceContent/4156

Деканат на ТМФПродолжување на рокот за студентска пракса преку Еразмус +04 АПР/18
С о о п ш т е н и е
Ве известуваме дека рокот за пријавување за студентска пракса преку ,,ЕRAZMUS + е продолжен. За сите дополнителни информации видете во приложениот документ или можете да се обратите кај професор д-р Александра Бужаровска, продекан за наука и меѓународна соработка.


Konkurs za E+ studentska praska-staziranje-2 (2).docxОдбележување на светскиот ден на водата!21 МАР/18
С о о п ш т е н и е

По повод Светскиот ден на водата- 22 март, Технолошко-металуршкиот факултет од Скопје организира работилница согласно програмата на UNWATER, која ќе се одржи во аулата на факултетот, со почеток од 12.00 часот.
Се покануваат сите студенти и професори да присуствуваат на оваа работилница, која оваа година ќе носи наслов,,Управување со природни водени ресурси"(Nature for water).
Организацијата на овој настан ќе биде координирана од страна на проф. д-р Кирил Лисичков.
ТМФ се приклучува во светски рамки во обележувањето на овој ден, и овој настан е објавен на официјалната веб страна на UNWATER на следниот линк:
http://worldwaterday.org/wtd-events/management-natural-water-resources-nature-water/)
Деканат на ТМФ


22 mart 2018 UN-3 (2).pdfПотсетување за ERАZMUS + за летна пракса/стажирање15 МАР/18
Почитувани студенти,
Во прилог го објавуваме Конкурсот за ERАZMUS+ летната пракса/ стажирање и истото е објавено на огласната табла во холот на факултетот. Притоа потсетуваме дека вашите апликации треба да бидат доставени до професор д-р Александра Бужаровска најдоцна до 15 март 2018 година.
Изборот од пријавените кандидати ќе се врши согласно успехот во студиите, познавање на странскиот јазик на кој ќе се изведува наставата на универзитетот во ЕУ, мотивација и сл.
Сите дополнителни информации и формулари за пријавување можете да ги добиете на интернет страната на УКИМ, под: Megjunarodna sorabotka/ ERASMUS + programa/Dokumenti za studentska letna praktika/staziranje или на електронските адреси: international@ukim.edu.mk, mcenevska@ukim.edu.mk.
Деканат на ТМФ


Konkurs za E+ studentska praska-staziranje-2.pdfПрограма за техничка соработка со IAEA02 МАР/18


Eразмус+ конкурс за летна пракса07 ФЕБ/18
Почитувани студенти,
во прилог го објавуваме Конкурсот за летна пракса во рамките на ЕРАЗМУС+ програмата за академската 2017/2018 година.
Сите детали се објавени во приложениот документ, а за дополнителни информации, можете да се обратите кај проф. д-р Александра Бужаровска, продекан за наука и меѓ. соработка, координатор за ЕРАЗМУС на ТМФ.
Доколку приложениот документ не Ви се отвора истиот го има објавено на Огласната табла во холот на ТМФ или можете да земете примерок во печатена форма во Деканат.


Konkurs za E+ studentska praska-staziranje-2.docxЕРАЗМУС + КОНКУРС ЗА ЛЕТНА ПРАКСА25 ЈАН/18
Почитувани студенти,
во прилог го објавуваме Конкурсот за летна пракса во рамките на ЕРАЗМУС+ програмата за академската 2017/2018 година.
Сите детали се објавени во приложениот документ, а за дополнителни информации, можете да се обратите кај проф. д-р Александра Бужаровска, продекан за наука и меѓ. соработка, координатор за ЕРАЗМУС на ТМФ.


Konkurs za E+ studentska praska-staziranje-2.pdf

Инфо од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Правилник на ТМФ Список на активности План за јавни набавки Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2016 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија VIII International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet