АКТУЕЛНОСТИ
Водич за конкурирање и упис на ТМФ!23 ЈУЛ/20
Почитувани кандидати,
во прилог го објавуваме ВОДИЧОТ ЗА КОНКУРИРАЊЕ И УПИС на Технолошко-металуршкиот факултет.
Во него ќе ги најдете сите можни информации кои се поврзани со Конкурсот за 2020/21 година, уписите, доставувањето на документи, роковите за пријавување, можноста за добивање на стипендија и многу други корисни информации!
Деканат на ТМФ


УПИСИ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ЗА АКАДЕМСКАТА.pptxПријавување на испити во сесијата во август-септември 2020 с...17 ЈУЛ/20
ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ
ЗА ИСПИТНАТА СЕСИЈА ВО АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2020!

Ве известуваме дека пријавувањето на испити на прв циклус студии во испитната сесија која треба да се одржи во август-септември за учебната 2019/2020 година, ќе се врши електронски со користење на IKNOW системот, во периодот од 14.07.2020 до 16.08.2020 година.
Студентите што ќе извршат уредно електронско пријавување на испит во IKNOW системот, задолжително треба да достават и комплетно пополнета хартиена пријава до предметниот наставник на денот кога ќе се одржи испитот.
Студентите, кои ќе полагаат испити онлајн, пријавите ќе треба да ги достават до предметниот наставник на Факултет, во термин кој ќе биде договорен со предметниот професор.
НАПОМЕНА: Доколку студентите не пријават испити во определениот рок во IKNOW системот, нема да можат истите да ги полагаат, затоа што IKNOW-системот после определениот рок ќе биде затворен за пријавување.

Служба за студентски прашањаИздавање на документи!17 ЈУЛ/20
Почитувани студенти,
Согласно објавениот Конкурс за прием на студенти, запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република С.Македонија за студиската 2020/2021 година, од страна на Министерството за образование и наука, Ве информираме дека Технолошко-металуршкиот факултет ќе издава уверенија на 14,17 и 18 Август 2020 година.
Согласно ситуацијата со КОВИД19, се замолуваат сите студенти кои имаат потреба од било каков документ дека истиот ќе го превземаат од СТУДЕНТСКИОТ ПОРТАЛ, следејќи ги следните упатства:
1. Издавање на УВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ
- се симнува од Студентскиот портал и треба да се пополни во три примероци;
2. ПОТВРДА
- се превзема од Студентскиот портал, со цел на дознака за каде што ви е потребно
3. УППИ-ОБРАЗЕЦ
- се превзема од страната на Министерство за образование и наука(МОН)
4. За издавање на уверение за положени испити потребно е да се уплати на уплатница износ од 400,00 денари на жиро-сметката на факултетот.
Доколку имате некакви прашања или потреба од било какви други уверенија или потврди, слободно можете да ја контактирате Службата за студентски прашања на ТМФ, на следниот мејл: st.sluzba@tmf.ukim.edu.mk или на следниот телефон: 075 223 535.
Притоа Ве известуваме дека Службата за студентски прашања, на следните датуми: 14,17 и 18 август 2020 ќе ги издава уверенијата на два начина:
1. електронски (потпишани и скенирани) или
2. ќе се подигаат физички во горенаведените термини по претходен договор со Службата.
Деканат на ТМФКонкурс за III циклус студии за академската 2020/2021 година...13 ЈУЛ/20
Почитувани кандидати,
во прилог Ви го објавуваме Конкурсот за III циклус студии за академската 2020/2021 година и истиот со сите дополнителни информации можете да ги најдете на следниот линк:
http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8

Роковите за пријавување и конкурирање се следните:
---------------------------------------------------------------
Рок за пријавување и запишување- Прв уписен рок-Втор уписен рок
Пријавување на кандидатите 14–28.9.2020 14-21.12.2020
Објавување прелиминарни листи 5.10.2020 25.12.2020
Одлучување по приговори 12.10.2020 11.01.2021
Објавување конечни листи 19.10.2020 18.01.2021
Запишување на кандидатите 26–30.10.2020 25–29.01.2021

На долуозначениот линк се наоѓа листата со ментори од ТМФ.
http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Mentori_2020_2021.pdf

Деканат на ТМФ


http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Mentori_2020_2021.pdfРаспоред на испити по предавални за VI недела!10 ЈУЛ/20


Распоред на испити по предавални за V недела!08 ЈУЛ/20


Конкурс за II циклус студии за академската 2020/2021 година!01 ЈУЛ/20
Почитувани дипломци и кандидати,
Ве известуваме дека излезе Конкурсот за II циклус студии, за академската 2020/2021 година.
Технолошко-металуршкиот факултет нуди 10 студиски програми од втор циклус:
- металургија и метални материјали;
- екстрактивна металургија;
- нови материјали-полимери;
- неорганско инженерство и заштита на животна средина;
- дизајн и менаџмент на технолошки процеси;
- електрохемиско инженерство;
- текстилна хемиска технологија и екологија;
- менаџмент на конфекциски процеси;
- инженерство на животна средина и
- менаџмент на квалитет.
Доколку сте заинтересирани да ги продолжите Вашите знаења во некоја од горенаведените области, во прилог го објавуваме Конкурсот, во кој можете да се запознаете со сите детали и информации.
Ве известуваме дека роковите за пријавување и запишување за сите студиски програми се по следниот редослед:
I рок
- пријавување на кандидатите: 30 септември-15 октомври 2020 година
- запишување на кандидатите: 20-23 октомври 2020 година
II рок
- пријавување на кандидатите: 1 февруари-1 март 2021 година
- запишување на кандидатите: 3-5 март 2021 година.
За сите дополнителни информации можете да се обратите на следните телефонски броеви: 02 3088 201 и 3088 267.

Деканат на ТМФ


http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs_II_ciklus_2020_2021.pdf


Konkurs_II_ciklus_2020_2021.pdfРаспоред на испити по предавални за IV недела!26 ЈУН/20


Конкурс за прием на 2 истражувачи за работа на проект!25 ЈУН/20
Во рамките на проектот „Преносни полначи“ (“Portable chargers” Nato SPS G5772), финансиран од програмата NATO наука за мир и безбедност, се распишува следниов:
К О Н К У Р С
за прием на 2 млади истражувачи за работа на проектот во периодот од 15.9.2020 до 15.09.2023г.
Услови за прием на кандидатите се следни:
•да поседуваат диплома за дипломиран инженер технолог или дипломиран инженер по хемија или дипломиран инженер по физика и
•да го познаваат добро англискиот јазик (говорење и пишување).

Подетални информации може да се добијат на електронска пошта кај проф. д-р Александра Бужаровска на следниот мејл:abuzar@tmf.ukim.edu.mk

Апликациите (кратка биографија и кратко мотивациско писмо), да се испратат на следната маил адреса: abuzar@tmf.ukim.edu.mk до 1 август 2020 година.Конкурс за упис во академската 2020/2021 година!25 ЈУН/20
Почитувани кандидати,
во прилог го објавуваме Конкурсот за упис во академската 2020/2021 година.
За сите дополнителни информации можете да се информирате на следните начини:
- телефонски броеви: 02-3088-201 или 3088 267
- мail:dekanat@tmf.ukim.edu.mk или info@tmf.ukim.edu.mk
- Facebook страна: Faculty of Technology and Metalurgy in Skopje

Деканат на ТМФ
http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs-I-ciklus_2020_2021.pdf


Konkurs-I-ciklus_2020_2021.pdfКонкурс Еразмус + за академската 2020/2021 година! 25 ЈУН/20
С О О П Ш Т Е Н И Е
Почитувани студенти,
во прилог го доставуваме Конкурсот за Еразмус + за академската 2020/2021 година.
Студентите, кои аплицираат, треба да ги достават апликациите во 3 примероци односно еден примерок за студентот, 1 за Еразмус+ координаторот и 1 за Универзитетот.
Примероците треба да се достават најдоцна до 5 октомври 2020 гпдина, кај координаторот за Еразмус+ а факултетот прави ранг-листа на пријавените студенти согласно поставените критериуми (успех во студиите, познавање на странски јазик на кој се изведува наставата на универзотетот во ЕУ, мотивација и сл).
Сите дополнителни информации може да се најдат на веб- страната на универзитетот, под меѓународна соработка/ERASMUS + програма или во консултација со Еразмус + координаторот.

Деканат на ТМФ


650_650_KONKURS-1.docxРезултати од испитот ,,Маркетинг менаџмент"24 ЈУН/20
Во прилог ги објавуваме резултатите од испитот по предметот "Маркетинг менаџмент" кај професор д-р Татјана Петковска-Мирчевска, кој се одржа на 08.06.2020 година.

Деканат на ТМФ


rezultati MM 8.6.2020.docxИСПИТ ПО КОМПОЗИТИ И НАНОКОМПОЗИТИ!24 ЈУН/20
С О О П Ш Т Е Н И Е
Ве известуваме дека испитот по предметот: КОМПОЗИТИ И НАНОКОМПОЗИТИ кај професор д-р Гордана Богоева-Гацева, во вториот термин(студиска насока: ИМН), наместо на 08 јули 2020 година ќе се одржи оваа недела на 25 јуни 2020 - четврток во предавална 114.
ДЕКАНАТ НА ТМФРаспоред на испити по предавални за III недела!19 ЈУН/20


Нека ни е честит 19 јуни- ДЕНОТ НА ФАКУЛТЕТОТ!19 ЈУН/20
Почитувани колеги и студенти,

19 Јуни, Денот на Технолошко- металуршкиот факултет - 61 година од основањето. Едукација, наука, истражување, соработка со стопанство, меѓународна соработка, едуциран кадар - дипломци, магистри, доктори на науки, студенти...нашата мисија и визија.

Традиционалното доделување на дипломите, студентската модна ревија, денес се во убавите наши спомени, но со надеж дека повторно тоа ќе биде наша цел.

Сепак, да го означиме Денот на ТМФ во духот на сегашноста (линк од факултети:https://www.fakulteti.mk/news/19062020/intervju-so-v-d-dekankata-na-tmf-profesor-d-r-emilija-fidanchevski-stolbot-na-nashiot-fakultet-se-uspeshnite-diplomirani-studenti)

Денес, кога славиме 61 година од постоењето на нашата високообразовна институција, во услови на актуелна состојба на пандемија, нашиот факултет, како еден од техничките факултети на УКИМ, успева успешно да одговори на сите предизвици, поврзани со наставата по електронски пат!

Нека ни е честит Денот на нашиот факултет -19 Јуни!


https://www.fakulteti.mk/news/19062020/intervju-so-v-d-dekankata-na-tmf-profesor-d-r-emilija-fidanchevski-stolbot-na-nashiot-fakultet-se-uspeshnite-diplomirani-studenti?fbclid=IwAR039xWiVeJTF3bgJ6N5Ptlc9rUXDprE8iddNZTkBUBGI-4xEbSqxmRsRiIПријавување на испити само електронски!19 ЈУН/20
С О О П Ш Т Е Н И Е

Почитувани студенти,

Ве информираме дека согласно моменталната состојба пријавувањето на испитите во јунската сесија ќе се одвива само електронски.
Сите пријави ќе треба да се поднесат во Службата за студентски прашања во септември.

Деканат на ТМФРаспоред на испити по предавални за II недела!12 ЈУН/20


Резултати од испитот ,,Маркетинг менаџмент"12 ЈУН/20


Распоред на испити по предавални за I недела!11 ЈУН/20


Протокол при изведување на испитите!11 ЈУН/20
Почитувани студенти,
поради почитување на Протоколот за полагање на испитите со физичко присуство, Ве молиме, пред полагање на испитот и влезот во зградата на факултетот, да нема групирање.

Пред започнување на испитот, местото каде што треба да бидат студентите е големиот паркинг на влезот од факултетската зграда со почитување на растојанието.

Студентите не треба да влегуваат на испит се додека не бидат повикани од предметниот професор.

Деканат на ТМФПротокол и информација за тек на испитите!08 ЈУН/20
Почитувани ,
Ве информираме дека фотокопирницата во рамките на нашиот факултет, ќе започне со работа на 08.06 (понеделник) 2020 согласно на потребите.
Доколку имате потреба од копирање на материјали Ве молиме претходно да се јавите на тел.број 070 217 949 или на адреса fotokopir.knizarnica@gmail.com со цел да не се создаваат гужви и групирање за фотокопирање на материјалите.
Потврдата за копирање и тетратки за испит ќе се подигнуваат преку шалтерот на информации во Деканат.
Тетратките треба да се подигнат најмалку 1 час пред полагање на испитот и да се постават на работната површина, во просторијата во која ќе се полага испитот, пред да влезат студентите со задолжително растојание и примена на протоколот за полагање на испити кои Ви беше доставен.
По завршување на испитот студентот тетратката да ја остави на работната површина. Студентите просторијата да ја напуштаат еден по еден без групирање во зградата на факултетот заради заштита од Ковид 19 и да не се задржуваат во зградата.
Со почитување на протоколите и дадените насоки заеднички да придонесеме за поголема заштита на здравјето.
Деканат на ТМФПротокол при изведување на испитите!01 ЈУН/20
Почитувани студенти,
во прилог Ви го објавуваме Протоколот кој мора да се запази при полагање на испитите.
Деканат на ТМФ


ПРОТОКОЛ ПРИ ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ.pdfИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА29 МАЈ/20
Почитувани студенти,
Ве информираме дека почетокот на јунската сесија ќе биде организирана во два испитни рока:
- првиот испитен рок ќе започне од 8 до 26.6.2020 година и
- вториот испитен рок од 27.6 до 17.7.2020 година.
Дополнително ќе бидат објавени датумите на испитите и протоколите кои ќе треба да се запазат при полагање на испитите согласно мерките од Владата.

Деканат на ТМФОтворен семинар преку интернет во соработка со КОСТАЛ!21 МАЈ/20
Почитувани студенти,
во прилог Ви го објавуваме отворениот семинар преку интернет кој се реализира во соработка со компанијата ,,КОСТАЛ" од Охрид.
Сите заинтересирани студенти можат да се приклучат, а особено е важен за студентите од 3 и 4 година од студиските насоки: Инженерство на материјали и нанотехнологии и Металургија.
Деканат на ТМФ


Отворен семинар преку интернет во соработка со КОСТАЛ_0.pdfПОВИК ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗА УЧЕСТВО НА СКУН!19 МАЈ/20
Ни претставува чест и задоволство официјално да Ви ја најавиме Првата Студентска Конференција на младите Уметници и Научници (СКУН), организирана од ФСС ТМФ, ФСС ПМФ и ФСС ФЛУ, што ќе се одржи на 13-14 октомври 2020 година во Амфитеатарот на ТМФ. Конференцијата е отворена за сите студенти од прв, втор и трет циклус. Во прилог можете да ги најдете повикот за трудови и образецот за пишување на трудови, кој треба да го превземете како и да го користите истиот документ за пишување на Вашите трудови. Во повикот ќе најдете повеќе информации, а доколку имате дополнителни прашања може да нè контактирате преку e-mail: skun.konferencija@gmail.com, на Instagram: skun.2020 или на Facebook: СКУН.
Им посакуваме успешна работа на сите учесници!

ФСС ТМФ


Повик-за-трудови-СКУН-converted.pdfПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020 година...18 МАЈ/20

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ
ЗА ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020 година

Пријавување на испити за ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ќе се врши во период од 18 мај 2020 до 31 мај 2020 година.
Сите студенти испитите задолжително треба да ги пријават електронски преку IKNOW системот.
Студентите што ќе извршат уредно електронско пријавување на испит во IKNOW системот, задолжително треба да достават и комплетно пополнета хартиена пријава до предметниот наставник

Поради новонастаната состојба во државата со пандемијата и Корона вирусот-Ковид 19, Технолошко-металуршкиoт факултет дополнително ќе Ве извести за начинот на полагање на испитите и доставување на пријавите за испит во хартиена форма кога ќе се создадат услови.
Одделение за студентски прашањаУпатство за користење на Мicrosoft Teams за студентите!14 АПР/20
Почитувани студенти,
во прилог го препраќаме упатството за користење на апликацијата Microsoft Teams, кое би можеле сите студенти од ТМФ, да го користат во договор со наставниот кадар.
Притоа Ве информираме дека се отворени сите сметки на студентите на Технолошко-металуршкиот факултет, на следниот начин:ime.prezime@students.tmf.ukim.mk.
Линкот на кој може да се дознае корисничкото име/студентска e-mail адреса и промена на лозинка е следниот:https://www.youtube.com/watch?v=AAL23pVUiT4&feature=youtu.be
Деканат на ТМФ


inbound1759564481986078674.pdfОдбрана на докторска дисертација13 АПР/20
С О О П Ш Т Е Н И Е
Технолошко-металуршки факултет Скопје, Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје соопштува дека м-р Душица Санева ќе ја брани докторска дисертација под наслов:
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОЦЕНА НА КВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГАТА ВО УГОСТИТЕЛСКАTA ДЕЈНОСТ

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 23.04.2020 година (четврток) со почеток во 10 часот преку средства за електронска комуникација – видео конференциска платформа.
Сите заинтересирани лица кои сакаат да ја следат одбраната на докторската дисертација да се пријават на e-mail адресата dusicasaneva@yahoo.com до 14 часот на 22.04.2020 година.

Технолошко-металуршки факултет


СООПШТЕНИЕ за ТМФ.docxЛЕТНА ПРАКСА ВО АЛКАЛОИД!12 АПР/20
Почитувани студенти,
во прилог го објавуваме огласот за летна пракса во АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ.
Притоа напоменуваме дека редовните студенти на додипломските студии од Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, од следните студиски програми можат да аплицираат на овој конкурс:
-Неорганско инженерство и заштита на животната средина,
студенти од 6. или од 8. семестар;
-Полимерни материјали – дизајн и менаџмент, студенти од
6. или од 8. семестар;
-Прехранбена технологија и биотехнологија, студенти од
6. или од 8. семестар;
- Дизајн и менаџмент на технолошки процеси, студенти од
6. или од 8. семестар и
-Инженерство на материјали и нанотехнологии, студенти од
6. или од 8. семестар.
Вашите апликации (кратка биографија и мотивациско писмо) можете да ги испратите на следниот мејл: intern@Alkaloid.com.mk најдоцна до 19.4.2020 година.
Изборот на најмалку 30 (триесет) практиканти ќе биде спроведен во април и во мај 2020 година преку процес на селекција, проследен со тестирања и со интервјуа.
Деканат на ТМФ


HR-Letna Praksa 2020 - Oglas - FINAL.PDFСоопштение за студентите!10 АПР/20
С О О П Ш Т Е Н И Е
Ве известуваме дека поради новонастанатата ситуација поврзана со КОВИД 19, Технолошко -металуршкиот факултет наставата во летниот семестар ќе ја организира преку средствата за електронска комуникација.
Начинот на наставата ќе се одвива согласно објавениот распоред и во договор со предметните наставници.
Во прилог следи одлуката.

Деканат на ТМФ


Одлука за настава.pdfСООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 26 МАР/20
Почитувани студенти,

Согласно новоностанатата состојба со вирусот COVID-19 и вонредната состојба во државата, Технолошко-металурски факултет наставата ќе ја реализира преку средства за електронска комуникација.

Студентите кои имаат изборни предмети, а сеуште не стапиле во контакт со наставниците за начинот за реализација на наставата имаат ибврска по електронска пошта(емаил) да ги исконтактираат наставникот.

Доколку Ви се потребни одредени дополнителни информации барањето може да го поднесете на следната емаил адреса: st.sluzba@tmf.ukim.edu.mk.

Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје
Технолошко-металуршки факултет - Скопје
СООПШТЕНИЕ ДО СТУДЕНТИТЕ!25 МАР/20
Почитувани студенти,

Согласно новонастанатата состојба со корона вирусот COVID-19 и во насока на целосно почитување на препораките од Министерството за здравство и заклучоците на Владата на Рeпублика Северна Македонија, а со цел заштита на Вашето здравје, здравјето на вработените на факултетот и јавното здравје во целост, Ве информираме за следните можности за комуникација со нас, со цел да излеземе во пресрет на Вашите барања/потреби во периодот кој претстои.

Секој студент од прв, втор и трет циклус студии на факултетот доколку има потреба од соодветен документ треба да испрати барање по електронски пат. Вашето барање треба да го поднесете на следната е-мail адреса: st.sluzba@tmf.ukim.edu.mk.

Во доставеното барање треба да доставите име и презиме, број на индекс, студиска програма, е-mail адреса и документот кој Ви е потребен.

Во најкраток можен рок, потребниот документ скениран ќе Ви биде доставен на Вашата е-mail адреса.

Деканат на ТМФОn-line настава по Физика!20 МАР/20
И З В Е С Т У В А Њ Е
Ги известуваме сите студенти,кои го следат предметот ФИЗИКА, кај професор д-р Маргарита Гиновска, дека наставата ќе се одвива on-line со користење на Zoom платформата.
На оваа платформа ќе се држат предавања, аудиториски вежби и консултации, а се прават напори и за одржување на виртуелни лабораториски вежби.
Искрено веруваме дека ќе има позитивен ефект во заедничкото совладување на материјалот по Физика и на ваков начин.
Воедно Ве известуваме дека наскоро ќе бидете информирани и за текот на наставата и по другите предмети на ТМФ.
Деканат на ТМФСоопштение од МОН!11 МАР/20
Почитувани,
во прилог го објавуваме најновото Известување од МОН!

Деканат на ТМФ


ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ.pdfОфицијално известување од РЕКТОРАТОТ НА УКИМ!11 МАР/20
Почитувани,
во прилог го објавуваме Известувањето од УКИМ за прекин на наставата, а со самото тоа сите закажани и предвидени активности се откажани во овој период од 14 дена, без разлика дали станува збор за предавања, практични вежби, одбрани на разни трудови и сл.
Се молат студентите стриктно да го почитуваат ова известување и да постапуваат согласно дадените препораки.
Деканат на ТМФ


Izvestuvanje za prekin na nastavata.pdfИЗВЕСТУВАЊЕ-ТМФ нема да работи во следните 14 дена!10 МАР/20
И З В Е С Т У В А Њ Е
Согласно заклучоците на Комисијата за заразни болести како и Одлуката од Владата од 10.03.2020 година, Ве известуваме дека во моментот на Технолошко-металуршкиот факултет нема да се изведува настава во следните 14 дена започнувајќи од утре т.е. од 11.03.2020 година.
Доколку се добијат дополнителни известувања и упатства од Ректоратотот на УКИМ и од сите други надлежни државни институции, навремено ќе бидете известени за понатамошните активности.
Ве молиме во следните 14 денови континуирано да ги следите сите известувања и новости на нашата веб страница.
Со почит,
Деканат на ТМФ
ИЗВЕСТУВАЊЕ!10 МАР/20
Известување
Се известуваат сите студенти и вработени поради новонастанатата ситуација во државата и регионот, дека е потребно строго да се придржуваат до препораките кои се упатени од Министерството за здравство.
Сите кои престојувале во земјите кои се ризични, задолжително да се пријават на соодветните телефони и да се придржуваат до периодот на можна инкубација во времетраење од 2 недели, кога и треба да бидат во домашни услови, ослободени од секакви обврски.
Заради општото добро на сите да се придржуваме до препораките од Министерството за здравство и МОН!
Во прилог објавуваме совети за превенција!
Деканат на ТМФ


zastita od korona.pptxСоопштение од МОН!27 ФЕБ/20


Предавање на професор д-р Александар Николоски!26 ФЕБ/20
Соопштение
Ве известуваме дека на Технолошко-металуршкиот факултет, во соработка со Здружението на металурзите на Македонија, на 2 март 2020 (понеделник), со почеток од 12.00 часот, во малиот Амфитеатар во Анексот, ќе се одржи прадавање на тема:
,,Најнови достигнувања во технологијата за производство на бакар со лужење во сулфурни раствори"
Предавањето ќе го одржи д-р Александар Николоски, вонреден професор, кој е дипломиран инженер на ТМФ, кој своето понатамошно образование го продолжува на Универзитетот МУРДОК во Перт, Австралија.
Се покануваат сите студенти од металургија и инженерство на материјали и нанотехнологии да бидат дел од ова предавање.

Деканат на ТМФ


Bio_Prof Nikoloski.docxПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА НАСТАНОТ "GET IN THЕ RING"26 ФЕБ/20
Соопштение
Студентскиот парламент на ФИНКИ го организира/поддржува настанот"GET IN THЕ RING", кој ќе се одржи од 13 до 15 март 2020.
Сите студенти од ТМФ, кои сакаат да бидат дел од овој настан, потребно е да формираат тимови и со ментори од професорскиот кадар, да претстават иновативна идеја,секој во својата област и можат да бидат дел од овој настан, кој се одвива глобално во 40 држави. Најдобрата иновативна идеја ќе продолжи на главниот натпревар, кој ќе се одржи во јуни во Монтерал, Канада.
Како лице за контакт од ТМФ е професор д-р Јана Симоновска.
Во прилог ја објавуваме поканата за соработка и линковите за овој настан.
Линк до настанот:
https://www.facebook.com/events/2367923733313683/
Линк до објавата: http://www.facebook.com/gitr.macedonia/posts/166139848165981:0

Деканат на ТМФ


ТМФ.pdfОглас за демонстратор!24 ФЕБ/20
Во прилог го објавуваме ОГЛАСОТ ЗА ДЕМОНСТРАТОР за ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА.
Сите заинтересирани кандидати можат да ги достават потребните документи во Архивата на факултетот.
Рокот за поднесување документи е 5 (пет) дена од објавувањето на Огласот.


ОГЛАС ЗА ДЕМОНСТРАТОР ЗА ПТБ.jpgСоопштение за упис во летен семетар и ден-сесија!05 ФЕБ/20


Испит по Општа и неорганска хемија 117 ЈАН/20
Соопштение
Се известуваат студентите кои требаат да го полагаат испитот по Општа и неорганска хемија 1 наместо на 21 јануари 2020 - вторник ќе се одложи и ќе се одржи на 4 февруари 2020- вторник во 9.00 часот.
Предметен наставникПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЈАНУАРСКА-ФЕВРУAРСКА ИСПИТНА СЕСИ...19 ДЕК/19
ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ
ЗА ЈАНУАРСКА-ФЕВРУAРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020 год.
Пријавување на испити за ЈАНУАРСКА-ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА од 19.12.2019 год. (четврток) до 25.12.2019 год.(среда) од 11 до 13 часот.
Сите студенти задолжително е претходно да ги пријават испитите електронски на IKNOW системот и потоа пријавите да ги достават во службата за Студентски прашања, во спротивно нема да бидат примени на испит или колоквиум.

НАПОМЕНА: ДОКОЛКУ СТУДЕНТИТЕ НЕ ПРИЈАВАТ ИСПИТИ ВО ОПРЕДЕЛЕНИОТ РОК ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЌЕ ТРЕБА ДА ПЛАТАТ 400,00 ДЕНАРИ КАЗНА.


Атлантис групација- 12 месечна програма за дипломирани студе...06 ДЕК/19
Соопштение

Доколку сте на самиот почеток од вашата кариера и притоа барате искуство преку кое ќе ја видите пошироката слика на бизнисот, тогаш програмата Atlantic’s Graduate Trainee (AGT) е токму она што го барате. AGT е 12-месечна програма наменета за штотуку дипломирани студенти во потрага по своето прво работно искуство. Како Trainee ќе имате можност да искусите како е да се работи во голема компанија и какво е чувството кога ќе ја добиете првата примамлива плата.

Graduate Trainee in Quality Control – Strategic Business Unit Coffee / Skopje, Macedonia

Што можете да очекувате од оваа позиција:
1. Ќе научите за компанијата и другите оддели во Атлантик Група
2. Ќе добиете професионална поддршка при подготвување, спроведување и ревизија документацијата на поставените системи
3. Ќе учествувате во анализа на лабораториски наоди за да дефинирате критични клучни точки во производството
4. Ќе добиете искуство во проценка на ризик што влијае на производните процеси (машини, микро-клима, општи услови за работа, обука на вработените)
5. Ќе работите на проект поврзан со контрола на квалитет со поддршка на ментор
6. Ќе учествувате во едукации и други развојни активности како дел од програмата Atlantic Graduate Trainee ProgramОдлука за избрани членови согласно резултатите од тајното гл...03 ДЕК/19


Конкурс за II циклус студии 2019/20 година!15 ОКТ/19
Конкурс за II циклус студии 2019/20 година.

Konkurs-II-ciklus-2019_2020_2019-09-20.pdfПотврда за ЈСП!03 ОКТ/19


СТИПЕНДИИ АТАНАС БЛИЗНАКОФ!22 МАР/19
Фондацијата „Атанас Близнакоф" доделува стипендии на студентите од прв циклус.
Секој заинтересиран може да конкурира следејќи ги упатствата од информацијата која е објавена во прилог.
Од секој факултет на УКИМ ќе се доделуваат по 5 стипендии, а заинтересираните кандидати ќе треба да конкурираат на интерниот оглас на секој факултет одделно.
Деканат на ТМФ


2. Informacija za stipendii od Fondacija Atanas Bliznekof.pdfМожност за вработување во ЛАМИНАТИ КОМ-Прилеп21 МАЈ/18
И з в е с т у в а њ е

Ги информираме сите студенти кои се од III и IV година на студиските програми: полимерни материјали и инженерство на материјали и нанотехнологии, дека компанијата ЛАМИНАТИ КОМ од Прилеп има интерес да вработи 5 млади и амбициозни студенти, со активно познавање на англиски јазик.
Сите заинтересирани кандидати можат да се обратат во Деканатот, кај проф. д-р Александра Бужаровска, продекан за наука и меѓународна соработка.

Деканат на ТМФ

Инфо од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Правилник на ТМФ Список на активности План за јавни набавки Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2016 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2019 - 603 Завршна сметка 2019 - 631 Завршна сметка 2019 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet