АКТУЕЛНОСТИ
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА29 МАЈ/20
Почитувани студенти,
Ве информираме дека почетокот на јунската сесија ќе биде организирана во два испитни рока:
- првиот испитен рок ќе започне од 8 до 26.6.2020 година и
- вториот испитен рок од 27.6 до 17.7.2020 година.
Дополнително ќе бидат објавени датумите на испитите и протоколите кои ќе треба да се запазат при полагање на испитите согласно мерките од Владата.

Деканат на ТМФОтворен семинар преку интернет во соработка со КОСТАЛ!21 МАЈ/20
Почитувани студенти,
во прилог Ви го објавуваме отворениот семинар преку интернет кој се реализира во соработка со компанијата ,,КОСТАЛ" од Охрид.
Сите заинтересирани студенти можат да се приклучат, а особено е важен за студентите од 3 и 4 година од студиските насоки: Инженерство на материјали и нанотехнологии и Металургија.
Деканат на ТМФ


Отворен семинар преку интернет во соработка со КОСТАЛ_0.pdfПОВИК ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗА УЧЕСТВО НА СКУН!19 МАЈ/20
Ни претставува чест и задоволство официјално да Ви ја најавиме Првата Студентска Конференција на младите Уметници и Научници (СКУН), организирана од ФСС ТМФ, ФСС ПМФ и ФСС ФЛУ, што ќе се одржи на 13-14 октомври 2020 година во Амфитеатарот на ТМФ. Конференцијата е отворена за сите студенти од прв, втор и трет циклус. Во прилог можете да ги најдете повикот за трудови и образецот за пишување на трудови, кој треба да го превземете како и да го користите истиот документ за пишување на Вашите трудови. Во повикот ќе најдете повеќе информации, а доколку имате дополнителни прашања може да нè контактирате преку e-mail: skun.konferencija@gmail.com, на Instagram: skun.2020 или на Facebook: СКУН.
Им посакуваме успешна работа на сите учесници!

ФСС ТМФ


Повик-за-трудови-СКУН-converted.pdfПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020 година...18 МАЈ/20

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ
ЗА ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020 година

Пријавување на испити за ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ќе се врши во период од 18 мај 2020 до 31 мај 2020 година.
Сите студенти испитите задолжително треба да ги пријават електронски преку IKNOW системот.
Студентите што ќе извршат уредно електронско пријавување на испит во IKNOW системот, задолжително треба да достават и комплетно пополнета хартиена пријава до предметниот наставник

Поради новонастаната состојба во државата со пандемијата и Корона вирусот-Ковид 19, Технолошко-металуршкиoт факултет дополнително ќе Ве извести за начинот на полагање на испитите и доставување на пријавите за испит во хартиена форма кога ќе се создадат услови.
Одделение за студентски прашањаУпатство за користење на Мicrosoft Teams за студентите!14 АПР/20
Почитувани студенти,
во прилог го препраќаме упатството за користење на апликацијата Microsoft Teams, кое би можеле сите студенти од ТМФ, да го користат во договор со наставниот кадар.
Притоа Ве информираме дека се отворени сите сметки на студентите на Технолошко-металуршкиот факултет, на следниот начин:ime.prezime@students.tmf.ukim.mk.
Линкот на кој може да се дознае корисничкото име/студентска e-mail адреса и промена на лозинка е следниот:https://www.youtube.com/watch?v=AAL23pVUiT4&feature=youtu.be
Деканат на ТМФ


inbound1759564481986078674.pdfОдбрана на докторска дисертација13 АПР/20
С О О П Ш Т Е Н И Е
Технолошко-металуршки факултет Скопје, Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје соопштува дека м-р Душица Санева ќе ја брани докторска дисертација под наслов:
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОЦЕНА НА КВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГАТА ВО УГОСТИТЕЛСКАTA ДЕЈНОСТ

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 23.04.2020 година (четврток) со почеток во 10 часот преку средства за електронска комуникација – видео конференциска платформа.
Сите заинтересирани лица кои сакаат да ја следат одбраната на докторската дисертација да се пријават на e-mail адресата dusicasaneva@yahoo.com до 14 часот на 22.04.2020 година.

Технолошко-металуршки факултет


СООПШТЕНИЕ за ТМФ.docxЛЕТНА ПРАКСА ВО АЛКАЛОИД!12 АПР/20
Почитувани студенти,
во прилог го објавуваме огласот за летна пракса во АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ.
Притоа напоменуваме дека редовните студенти на додипломските студии од Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, од следните студиски програми можат да аплицираат на овој конкурс:
-Неорганско инженерство и заштита на животната средина,
студенти од 6. или од 8. семестар;
-Полимерни материјали – дизајн и менаџмент, студенти од
6. или од 8. семестар;
-Прехранбена технологија и биотехнологија, студенти од
6. или од 8. семестар;
- Дизајн и менаџмент на технолошки процеси, студенти од
6. или од 8. семестар и
-Инженерство на материјали и нанотехнологии, студенти од
6. или од 8. семестар.
Вашите апликации (кратка биографија и мотивациско писмо) можете да ги испратите на следниот мејл: intern@Alkaloid.com.mk најдоцна до 19.4.2020 година.
Изборот на најмалку 30 (триесет) практиканти ќе биде спроведен во април и во мај 2020 година преку процес на селекција, проследен со тестирања и со интервјуа.
Деканат на ТМФ


HR-Letna Praksa 2020 - Oglas - FINAL.PDFСоопштение за студентите!10 АПР/20
С О О П Ш Т Е Н И Е
Ве известуваме дека поради новонастанатата ситуација поврзана со КОВИД 19, Технолошко -металуршкиот факултет наставата во летниот семестар ќе ја организира преку средствата за електронска комуникација.
Начинот на наставата ќе се одвива согласно објавениот распоред и во договор со предметните наставници.
Во прилог следи одлуката.

Деканат на ТМФ


Одлука за настава.pdfСООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 26 МАР/20
Почитувани студенти,

Согласно новоностанатата состојба со вирусот COVID-19 и вонредната состојба во државата, Технолошко-металурски факултет наставата ќе ја реализира преку средства за електронска комуникација.

Студентите кои имаат изборни предмети, а сеуште не стапиле во контакт со наставниците за начинот за реализација на наставата имаат ибврска по електронска пошта(емаил) да ги исконтактираат наставникот.

Доколку Ви се потребни одредени дополнителни информации барањето може да го поднесете на следната емаил адреса: st.sluzba@tmf.ukim.edu.mk.

Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје
Технолошко-металуршки факултет - Скопје
СООПШТЕНИЕ ДО СТУДЕНТИТЕ!25 МАР/20
Почитувани студенти,

Согласно новонастанатата состојба со корона вирусот COVID-19 и во насока на целосно почитување на препораките од Министерството за здравство и заклучоците на Владата на Рeпублика Северна Македонија, а со цел заштита на Вашето здравје, здравјето на вработените на факултетот и јавното здравје во целост, Ве информираме за следните можности за комуникација со нас, со цел да излеземе во пресрет на Вашите барања/потреби во периодот кој претстои.

Секој студент од прв, втор и трет циклус студии на факултетот доколку има потреба од соодветен документ треба да испрати барање по електронски пат. Вашето барање треба да го поднесете на следната е-мail адреса: st.sluzba@tmf.ukim.edu.mk.

Во доставеното барање треба да доставите име и презиме, број на индекс, студиска програма, е-mail адреса и документот кој Ви е потребен.

Во најкраток можен рок, потребниот документ скениран ќе Ви биде доставен на Вашата е-mail адреса.

Деканат на ТМФОn-line настава по Физика!20 МАР/20
И З В Е С Т У В А Њ Е
Ги известуваме сите студенти,кои го следат предметот ФИЗИКА, кај професор д-р Маргарита Гиновска, дека наставата ќе се одвива on-line со користење на Zoom платформата.
На оваа платформа ќе се држат предавања, аудиториски вежби и консултации, а се прават напори и за одржување на виртуелни лабораториски вежби.
Искрено веруваме дека ќе има позитивен ефект во заедничкото совладување на материјалот по Физика и на ваков начин.
Воедно Ве известуваме дека наскоро ќе бидете информирани и за текот на наставата и по другите предмети на ТМФ.
Деканат на ТМФСоопштение од МОН!11 МАР/20
Почитувани,
во прилог го објавуваме најновото Известување од МОН!

Деканат на ТМФ


ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ.pdfОфицијално известување од РЕКТОРАТОТ НА УКИМ!11 МАР/20
Почитувани,
во прилог го објавуваме Известувањето од УКИМ за прекин на наставата, а со самото тоа сите закажани и предвидени активности се откажани во овој период од 14 дена, без разлика дали станува збор за предавања, практични вежби, одбрани на разни трудови и сл.
Се молат студентите стриктно да го почитуваат ова известување и да постапуваат согласно дадените препораки.
Деканат на ТМФ


Izvestuvanje za prekin na nastavata.pdfИЗВЕСТУВАЊЕ-ТМФ нема да работи во следните 14 дена!10 МАР/20
И З В Е С Т У В А Њ Е
Согласно заклучоците на Комисијата за заразни болести како и Одлуката од Владата од 10.03.2020 година, Ве известуваме дека во моментот на Технолошко-металуршкиот факултет нема да се изведува настава во следните 14 дена започнувајќи од утре т.е. од 11.03.2020 година.
Доколку се добијат дополнителни известувања и упатства од Ректоратотот на УКИМ и од сите други надлежни државни институции, навремено ќе бидете известени за понатамошните активности.
Ве молиме во следните 14 денови континуирано да ги следите сите известувања и новости на нашата веб страница.
Со почит,
Деканат на ТМФ
ИЗВЕСТУВАЊЕ!10 МАР/20
Известување
Се известуваат сите студенти и вработени поради новонастанатата ситуација во државата и регионот, дека е потребно строго да се придржуваат до препораките кои се упатени од Министерството за здравство.
Сите кои престојувале во земјите кои се ризични, задолжително да се пријават на соодветните телефони и да се придржуваат до периодот на можна инкубација во времетраење од 2 недели, кога и треба да бидат во домашни услови, ослободени од секакви обврски.
Заради општото добро на сите да се придржуваме до препораките од Министерството за здравство и МОН!
Во прилог објавуваме совети за превенција!
Деканат на ТМФ


zastita od korona.pptxСоопштение од МОН!27 ФЕБ/20


Предавање на професор д-р Александар Николоски!26 ФЕБ/20
Соопштение
Ве известуваме дека на Технолошко-металуршкиот факултет, во соработка со Здружението на металурзите на Македонија, на 2 март 2020 (понеделник), со почеток од 12.00 часот, во малиот Амфитеатар во Анексот, ќе се одржи прадавање на тема:
,,Најнови достигнувања во технологијата за производство на бакар со лужење во сулфурни раствори"
Предавањето ќе го одржи д-р Александар Николоски, вонреден професор, кој е дипломиран инженер на ТМФ, кој своето понатамошно образование го продолжува на Универзитетот МУРДОК во Перт, Австралија.
Се покануваат сите студенти од металургија и инженерство на материјали и нанотехнологии да бидат дел од ова предавање.

Деканат на ТМФ


Bio_Prof Nikoloski.docxПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА НАСТАНОТ "GET IN THЕ RING"26 ФЕБ/20
Соопштение
Студентскиот парламент на ФИНКИ го организира/поддржува настанот"GET IN THЕ RING", кој ќе се одржи од 13 до 15 март 2020.
Сите студенти од ТМФ, кои сакаат да бидат дел од овој настан, потребно е да формираат тимови и со ментори од професорскиот кадар, да претстават иновативна идеја,секој во својата област и можат да бидат дел од овој настан, кој се одвива глобално во 40 држави. Најдобрата иновативна идеја ќе продолжи на главниот натпревар, кој ќе се одржи во јуни во Монтерал, Канада.
Како лице за контакт од ТМФ е професор д-р Јана Симоновска.
Во прилог ја објавуваме поканата за соработка и линковите за овој настан.
Линк до настанот:
https://www.facebook.com/events/2367923733313683/
Линк до објавата: http://www.facebook.com/gitr.macedonia/posts/166139848165981:0

Деканат на ТМФ


ТМФ.pdfОглас за демонстратор!24 ФЕБ/20
Во прилог го објавуваме ОГЛАСОТ ЗА ДЕМОНСТРАТОР за ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА.
Сите заинтересирани кандидати можат да ги достават потребните документи во Архивата на факултетот.
Рокот за поднесување документи е 5 (пет) дена од објавувањето на Огласот.


ОГЛАС ЗА ДЕМОНСТРАТОР ЗА ПТБ.jpgСоопштение за упис во летен семетар и ден-сесија!05 ФЕБ/20


Испит по Општа и неорганска хемија 117 ЈАН/20
Соопштение
Се известуваат студентите кои требаат да го полагаат испитот по Општа и неорганска хемија 1 наместо на 21 јануари 2020 - вторник ќе се одложи и ќе се одржи на 4 февруари 2020- вторник во 9.00 часот.
Предметен наставникПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЈАНУАРСКА-ФЕВРУAРСКА ИСПИТНА СЕСИ...19 ДЕК/19
ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ
ЗА ЈАНУАРСКА-ФЕВРУAРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020 год.
Пријавување на испити за ЈАНУАРСКА-ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА од 19.12.2019 год. (четврток) до 25.12.2019 год.(среда) од 11 до 13 часот.
Сите студенти задолжително е претходно да ги пријават испитите електронски на IKNOW системот и потоа пријавите да ги достават во службата за Студентски прашања, во спротивно нема да бидат примени на испит или колоквиум.

НАПОМЕНА: ДОКОЛКУ СТУДЕНТИТЕ НЕ ПРИЈАВАТ ИСПИТИ ВО ОПРЕДЕЛЕНИОТ РОК ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЌЕ ТРЕБА ДА ПЛАТАТ 400,00 ДЕНАРИ КАЗНА.


Атлантис групација- 12 месечна програма за дипломирани студе...06 ДЕК/19
Соопштение

Доколку сте на самиот почеток од вашата кариера и притоа барате искуство преку кое ќе ја видите пошироката слика на бизнисот, тогаш програмата Atlantic’s Graduate Trainee (AGT) е токму она што го барате. AGT е 12-месечна програма наменета за штотуку дипломирани студенти во потрага по своето прво работно искуство. Како Trainee ќе имате можност да искусите како е да се работи во голема компанија и какво е чувството кога ќе ја добиете првата примамлива плата.

Graduate Trainee in Quality Control – Strategic Business Unit Coffee / Skopje, Macedonia

Што можете да очекувате од оваа позиција:
1. Ќе научите за компанијата и другите оддели во Атлантик Група
2. Ќе добиете професионална поддршка при подготвување, спроведување и ревизија документацијата на поставените системи
3. Ќе учествувате во анализа на лабораториски наоди за да дефинирате критични клучни точки во производството
4. Ќе добиете искуство во проценка на ризик што влијае на производните процеси (машини, микро-клима, општи услови за работа, обука на вработените)
5. Ќе работите на проект поврзан со контрола на квалитет со поддршка на ментор
6. Ќе учествувате во едукации и други развојни активности како дел од програмата Atlantic Graduate Trainee ProgramОдлука за избрани членови согласно резултатите од тајното гл...03 ДЕК/19


Конкурс за II циклус студии 2019/20 година!15 ОКТ/19
Конкурс за II циклус студии 2019/20 година.

Konkurs-II-ciklus-2019_2020_2019-09-20.pdfПотврда за ЈСП!03 ОКТ/19


СТИПЕНДИИ АТАНАС БЛИЗНАКОФ!22 МАР/19
Фондацијата „Атанас Близнакоф" доделува стипендии на студентите од прв циклус.
Секој заинтересиран може да конкурира следејќи ги упатствата од информацијата која е објавена во прилог.
Од секој факултет на УКИМ ќе се доделуваат по 5 стипендии, а заинтересираните кандидати ќе треба да конкурираат на интерниот оглас на секој факултет одделно.
Деканат на ТМФ


2. Informacija za stipendii od Fondacija Atanas Bliznekof.pdfМожност за вработување во ЛАМИНАТИ КОМ-Прилеп21 МАЈ/18
И з в е с т у в а њ е

Ги информираме сите студенти кои се од III и IV година на студиските програми: полимерни материјали и инженерство на материјали и нанотехнологии, дека компанијата ЛАМИНАТИ КОМ од Прилеп има интерес да вработи 5 млади и амбициозни студенти, со активно познавање на англиски јазик.
Сите заинтересирани кандидати можат да се обратат во Деканатот, кај проф. д-р Александра Бужаровска, продекан за наука и меѓународна соработка.

Деканат на ТМФ

Инфо од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Правилник на ТМФ Список на активности План за јавни набавки Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2016 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2019 - 603 Завршна сметка 2019 - 631 Завршна сметка 2019 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet