АКТУЕЛНОСТИ
Оглас за администратор во УСЈЕ Цементарница ТИТАН01 ФЕБ/16


СООПШТЕНИЕ ЗА УПИС НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЗА 2015/1629 ЈАН/16
С О О П Ш Т Е Н И Е
Во прилог го објавуваме Соопштението со сите податоци за запишување на летен семестар за академската 2015/16 година.
Воедно информираме дека сите студенти од ТМФ треба задолжително да ги евалуираат предметите, коишто ги ислушале во зимскиот семестар, на долуозначениот линк.
Без извршена евалуација не може да се упише семестар.
Линк за евалуација: http://www.evaluation.tmf.ukim.edu.mk
ЗАБЕЛЕШКА: Се информираат сите студенти од прва година, дека при отворање на линкот за евалуација најпрво треба да се регистрираат, а отпосле да ја направат евалуацијата.

Студентска служба


soopstenie za zapisuvawe leten semestar 2015-16.docxЗАПОЧНУВАЊЕ СО НАСТАВА ВО ВТОР СЕМЕСТАР!27 ЈАН/16
С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат сите студенти дека наставата во вториот семестар ќе започне на 03.02.2016 (среда).
Деканат на ТМФСООПШТЕНИЕ – ДОПOЛНИТЕЛНА СЕСИЈА25 ЈАН/16
ПО БАРАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ, ДОПОЛНИТЕЛНАТА СЕСИЈА ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА ДЕН 02.02.2016 (ВТОРНИК) СО ПОЧЕТОК ВО 10.00 ЧАСОТ.
ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИ ЌЕ БИДЕ НА ДЕН 01.02.2016 ГОДИНА (ПОНЕДЕЛНИК)ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА ОД 11.00-13.00 ЧАСОТ.

Продекан за настава
проф.д-р Игор ЈордановЛинк за УНЕСКО стипендија22 ЈАН/16
На долуозначениот линк се објавени сите информации за добивање на УНЕСКО стипендии во Прага:
http://www.imc.cas.cz/unescoiupac/index.html
Лице за контакт на факултетот е професор д-р Емилија Фиданчевска.Програма за обука и поттикнување на вработување-ТИТАН УСЈЕ Ц...22 ЈАН/16
ТИТАН ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ отпочнува со програма за платена обука, поттикнување на вработување и развој на млади кадри. Сите дополнителни информации се објавени во приложениот документ.


Oglas_za_platena_Obuka.pdfОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ11 ЈАН/16
ФИЛИП МОРИС ТУТУНСКИ КОМБИНАТ ПРИЛЕП ДОО СКОПЈЕ РАСПИШУВА ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ.

Supply Chain and Quality Executive-PM.docxПрофесионална пракса за студенти25 ДЕК/15
С О О П Ш Т Е Н И Е
Бирото за централна и источна Европа на Универзитетската агенција за Франкофонија нуди професионални пракси во франкофонски претпријатија и институции. Подетални информации можете на најдете на следните линкови:
http://ifs.mk/mk/Home/StudyFranceContent/1503
www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/
https://www.auf.org
Деканат на ТМФ


mobilnost profesionalen staz.pdfСтипендии за докторски и постдокторски студии во Романија пр...25 ДЕК/15
Во рамките на Франкофонската универзитетска агенција (АУФ) се доделуваат стипендии за докторски и постдокторски студии во Романија, преку програмата ,,Еуген Јонеску,,
Сите докторанти или наставници- истражувачи, кои се франкофони, од било која дисциплина можат да аплицираат за да добијат можност за краток престој во времетраење од 3-6 месеци, во еден од 26 романски универзитети.
Стипендијата ги покрива следните трошоци:
- доколку се докторски студии, стипендистот добива 800 евра/ месечно,
- за постдокторски студии: 1000 евра/месечно;
- покривање на патнити тршоци и осигурување.
Лице за контакт: dana.georgescu@auf.org или продеканот за наука и меѓународна соработка, проф.д-р Александра Бужаровска.


POSTDOKTORSKI STUDII-AUF.pdfПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА!21 ДЕК/15
С О О П Ш Т Е Н И Е


Пријавувањето на испити за ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ќе биде од 21.12.2015 год. (понеделник) до 25.12.2015 год.(петок) од 11 до 13 часот.

Студентите од прва, втора, трета и четврта година задолжително претходно да ги пријават испитите електронски на I-KNOW системот и потоа пријавите да ги достават во службата за Студентски прашања.

За студентите кои не се запишани во I-KNOW системот, пријавувањето на испитите ќе се врши во службата за Студентски прашања.

Потребни документи за пријавување на испит/и се:
-пријава за секој испит што ќе се полага и
-уплатница од 50 денари за административна такса за секоја пријава.

Служба за студентски прашањаТЕХНОМА 2015!25 НОЕ/15
Во прилог ги објавуваме информациите од годинешното учество на ТМФ на ТЕХНОМА 2015!

ТЕХНОМА 2015-текст.docxРок за дипломирање за студентите со обновен статус10 НОЕ/15
С О О П Ш Т Е Н И Е

Технолошко-металуршки факултет, во состав на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје им соопштува на студентите кои што го обновија статусот, односно со еквиваленција на предметите преминаа во КТС-2, имаат обврска да дипломираат до 14.9.2017 година.За истите студенти ќе важат трите редовни сесии (Јануари,Мај-Јуни,Август-Септември) и сесиите во Ноември и Април.
Студентски прашања
Лабораториски вежби по ФИЗИКА 05 НОЕ/15
С О О П Ш Т Е Н И Е
за студентите од прва година на Технолошко-металуршкиот факултет
за лабораториски вежби по физика, во учебната 2015-2016

Лабораториските вежби по Физика, ќе започнат од Понеделник 09. 11. 2015 год., според распоредот по групи објавен на Студентскиот портал на веб страната на ТМФ во:

Прва година → Физика 1 → Соопштенија.

Вежбите ќе се работат во ЛАБОРАТОРИЈА ПО ФИЗИКА Б, на ФЕИТ.

За вежбите е потребен практикумот за лабораториски вежби поставен на порталот во:
Прва година → Физика 1 → Лабораториски вежби.


Вежбите се задолжителни за сите студенти од прва година и се услов за добивање на потпис по предметот.

Лабораторија по физикаЕсенска планинарска тура 2015 за студентите од прва година!03 НОЕ/15
С О О П Ш Т Е Н И Е
Традиционално секоја година Ректорот на Универзитетот "Свети Кирил и Методиј" во Скопје ja организира 31-та планинарска тура "Водно 2015", по повод "13 ноември"- денот на ослободување на град Скопје.
Студентите од прва година треба да земат учество на оваа тура, на ден 05.11.2015 година (четврток) во 9,30 часот од пред Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИС). Целта е искачување до Средно Водно, каде ќе биде обезбеден чај а колегите од Факултетот за музичка уметност ќе организираат забава.Саем на студии: Кампус Франс во Скопје!29 ОКТ/15
Францускиот институт и одделот за високо образование Кампус Франс во Скопје имаат чест да ве поканат на Саемот на студии во Франција, кој ќе се одржи в понеделник, 2 ноември 2015 год., во Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје.

Настанот ќе биде отворен за посетители од 11:00 до 18:00 часот, а официјалното отворање ќе се одржи во 12:30 ч., од страна на Н.Е. г-ѓа Лоранс Оер, Амбасадор на Франција.

Овогодишното издание на Саемот на студии ќе понуди разновидна програма и присуство на претставници или алумни на околу 30 француски универзитети, кои ќе бидат присутни за разговор со заинтересираните. Воедно, предвидена е и програма за он-лајн разговори со македонски студенти, кои во моментов престојуваат во Франција.

Новитети на овој Саем се:
- промоција на новата програма за пракса во успешни француски компании - „Идни професионалци“ и јазичното интерактивно катче „Провери го твојот француски!“, каде што посетителите преку квизови и разновидни забавни активности ќе можат да го проверат нивото на познавање на францускиот јазик.
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ !21 ОКТ/15
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ВО УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА
- Образец за запишување на семестар
- Индекс и студентска легитимација (се подига од Технолошко-Металуршки факултет на денот на упис)
-Три фотографии (две 3.5 x 4.5 cm. и една 2 x 3 cm.)
-Договор за студирање на ТМФ (се подига од Технолошко-Металуршки факултет на денот на упис)
-Статистички образец ШВ.80А (се подига од Технолошко-Металуршки факултет на денот на упис)
ПОТРЕБНИ УПЛАТНИЦИ
- 650 еур.во денари според курсот на НБРМ
- 50,00 за административна такса на жиро сметка за административна такса
ЖИРО СМЕТКА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА
- Назив на примачот: Буџет на РМ-ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ-Скопје
- Банка на примачот: НБРМ
- Сметка: 100000000063095
- Сметка на буџетски корисник: 1600103360 788 16
- Приходна шифра: 723012
- Програма: 41Програма за стипендии за 2016 година од Германското стопанст...20 ОКТ/15
Германската стопанска комора во Македонија ја спроведува програмата за стипендии на Германското стопанство за 2016 година во својство на локален партнер на Одборот на германското стопанство за источните земји, кој е раководител на програмата во Германија. Целта на оваа програма е да обезбеди специјализација за квалификувани кандидати од Македонија во најуспешните германски компании, во период од 3 до 6 месеци. Оваа програма е поддржана од Сојузната Влада на Република Германија и трошоците се покриени од Германската влада.

Во прилог, на германски и англиски јазик се назначени основните податоци, кои треба да бидат задоволени од потенцијалните кандидати.
Рокот на пријавување е заклучно до 15 ноември 2015 година на следната интернет страница: www.stipendienprogramm.org
Контакт лице: Марија Радевска (телефон: 3228824, 3296785 и на е-mail: info@ahk.mk; radevska@ahk.mk)


Flyer-All-EN (2).pdfКонкурс за II циклус студии на ТМФ28 СЕП/15
С о о п ш т е н и е
Се известуваат сите кандидати, кои сакаат да се запишат на втор циклус студии на Технолошко-металуршкиот факултет, дека Конкурсот за упис е објавен и истиот го објавуваме во Прилог.
За сите дополнителни информации кандидатите може да се обратат на телефонските броеви 02 3088 201 и 3088 267 или лично во просториите на факултетот.
Деканат на ТМФ


178_KONKURS-vtorciklus 2015-2016 - za-objava-10.7.2015.pdfПотсетување за стипендистите!06 СЕП/15
П о т с е т у в а њ е

Се потсетуваат сите студенти, кои се стипендисти на Министерството за образование и наука, преку факултетот, како и стипендистите од компаниите, дека треба да ги запазат роковите за доставување на соодветни документи, за продолжување на стипендиите.
1. Стипендистите на МОН, согласно потпишаниот договор(член 4) треба да достават:
- потврда за запишан нареден семестар;
- уверение/потврда за предвидени и положени испити со успех од претходните години и
- копија од индексот на увид, најдоцна до 30 октомври 2015 година. Документите секој студент треба да ги однесе лично во МОН.
2. Стипендистите на компаниите треба да ги следат обврските и роковите за доставување на документите, согласно потпишаните договори, кои кај секоја компанија се различни.
Деканат на ТМФКонкурс за индивидуална мобилност за студенти и наставен кад...27 АВГ/15
Во прилог го објавуваме Конкурсот за индивидуална мобилност за студенти и наставен кадар за акдемската 2015/16 година, во рамките на Еразмус + програмата.
Сите заинтересирани кандидати можат да се обратат кај контакт лицето за Еразмус на ТМФ, професор Игор Јорданов.


KONKURS 2015 2016.docКонкурс за докторски студии на ТМФ20 ЈУЛ/15
С о о п ш т е н и е
Се известуваат сите кандидати, кои сакаат да се запишат на трет циклус студии на Технолошко-металуршкиот факултет, дека Конкурсот за упис е објавен и истиот го објавуваме во Прилог.
За сите дополнителни информации кандидатите може да се обратат на телефонските броеви 02 3088 201 и 3088 280 или лично во просториите на факултетот.
Деканат на ТМФ


555_Konkurs за објава- 1 дел _10.7.2015_.pdfПотпишани договори за стипендирање во П.И. „Витаминка“ А.Д. ...19 НОЕ/14
Врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу Технолошко-металуршкиот факултет и 26 реномирани македонски компании, и оваа година во просториите на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп беше потпишан договорот за стипендирање на тројца наши студенти од прва година, од студиската насока:прхранбена технологија и биотехнологија. Договорот со студентите Ангела Талеска, Сара Димова и Драганче Ристески го потпиша Претседателот на Одбор на директори на П.И. „Витаминка“ А.Д., господинот Симон Наумоски. Притоа студентите беа запознаени со работата на фабриката и имаа можност да посетат еден од погоните.
Со новите три стипендисти „Витаминка“ стипендира вкупно шест студенти на Технолошко - металуршкиот факултет во Скопје. Веруваме дека оваа практика ќе продолжи и во наредните години.
Повеќе инфомации на линкот: http://vitaminka.com.mk/mk/news/details/vitaminka-dogovor-stipendiranjeУписи за студентите од втор циклус студии!06 ОКТ/14
СООПШТЕНИЕ ЗА ВТОР ЦИКЛУС
ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЗА ВТОР ЦИКЛУС
Се известуваат сите студенти запишани на втор циклус на студии на Технолошко-металуршки факултет Скопје дека запишување на зимски семестар и заверка на летен семестар ќе се одвива од 07.10.2014 до 16.10.2014 година.
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:
- Образец за запишување на семестар
- Образец за заверка на семестар
- Образец ШВ 20
ПОТРЕБНИ УПЛАТНИЦИ
- 650 евра во денарска противредност
• Назив на примачот: Буџет на РМ – Технолошко металуршки факултет – Скопје
• Банка на примачот: НБРМ
• Сметка: 100000000063095
• Сметка на буџетски корисник: 160010336078816
• Приходна шифра: 723012
• Програма 41

- 100,00 за административна такса на жиро сметка за административна такса

НАПОМЕНА: Сите останати студенти запишани на втор циклус на студии задолжително да запишат семестар за учебната 2014-2015 година со горе наведените образци.Доколку ги немаат положено испитите истите ги презапишуваат и уплаќаат според одлуката.Соопштение за краен рок за дипломирање за студентите по стар...06 МАР/14
С О О П Ш Т Е Н И Е


Технолошко-металуршки факултет -Скопје во состав на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј“ Скопје им соопштува на студентите од прв циклус додипломски студии (запишани по студиски програми по КТС 1 и КТС 2) дека имаат обврска да дипломираат согласно законските прописи до наведените датуми:
- Студенти запишани во учебната 2006/2007 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2014 година.
- Студенти запишани во учебната 2007/2008 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2015 година.
- Студенти запишани во учебната 2008/2009 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2016 година.
- Студенти запишани во учебната 2009/2010 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2017 година.
- Студенти запишани во учебната 2010/2011 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2018 година.
- Студенти запишани во учебната 2011/2012 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2019 година.

Сите студенти на прв циклус додипломски студии кои нема да дипломираат согласно објавениот датум, ќе имаат обврска да се префрлат по нови студиски програми.