АКТУЕЛНОСТИ
Документи за запишување во втор циклус студии на ТМФ!22 ОКТ/14
Почитувани,
во прилог Ви ја доставуваме листата со потребни документи за запишување на втор циклус студии на ТМФ.


potrebni dokumenti za upis za vtor ciklus.docИзбран заменик студентски правобранител22 ОКТ/14
Избран заменик студентски правобранител

По спроведениот конкурс за избор на заменик студентски правобранител на Технолошко-металуршкиот факултет, кој го иницираше Студентскиот правобранител на Универзитетот, а го спроведе Студентскиот парламент на Технолошко-металуршкиот факултет, избрана е Јоана Магдеска која во навремениот рок ги поднесе потребните документи кои потврдуваат дека истата ги исполнува наведените услови за избор, односно е редовен студент со просечна оценка на студии од минимум 7,00, има завршено најмалку втор семестар и поседува организациски и комуникациски вештини. За сите прашања кои се во надлежност на заменикот студентски правобранител, студентите можат да се обратат на е-маил адресата joana_magdeska@hotmail.com или на тел. број 070/341-407.НОЕМВРИСКА СЕСИЈА !20 ОКТ/14

С О О П Ш Т Е Н И Е
Пријавување на испити за НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ќе се одвива во период од 22.10.2014(среда) до 29.10.2014 (среда) и се однесува само за студентите кои што имаат запишано дипломска работа и студентите кои што го обновија статусот.
Студентски прашањаПредавање" Зошто комуницираме"14 ОКТ/14
С О О П Ш Т Е Н И Е
На ден 17.10.2014 (петок) со почеток во 12:25 во Амфитеатарот на ТМФ ќе се одржи предавање со наслов"Зошто комуницираме" од страна на Станислав Пeтковски Сашо. Се покануваат сите заинтересирани студенти да присуствуваат на ова предавање.Распоред на лабораториски вежби по физика 10 ОКТ/14


Finalna lista na stipendisti za akademskata 2014/15 godina!08 ОКТ/14
Vo prilog ja objavuvame Listata na stipendisti za 2014/15 godina. Site stipendisti potrebno e da donesat zakluchno do petok -10.10.2014 godina kopija od lichna karta i od transakciska smetka vo Dekanatot na TMF.
Voedno Ve informirame deka na 13.10.2014 godina (ponedelnik) site stipendisti za ovaa godina zadolzitelno da bidat prisutni vo 12.30 vo Salata za sostanoci.


ФИНАЛНА ЛИСТА НА ДОБИТНИЦИ НА СТИПЕНДИИ.docxУписи за студентите од втор циклус студии!06 ОКТ/14
СООПШТЕНИЕ ЗА ВТОР ЦИКЛУС
ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЗА ВТОР ЦИКЛУС
Се известуваат сите студенти запишани на втор циклус на студии на Технолошко-металуршки факултет Скопје дека запишување на зимски семестар и заверка на летен семестар ќе се одвива од 07.10.2014 до 16.10.2014 година.
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:
- Образец за запишување на семестар
- Образец за заверка на семестар
- Образец ШВ 20
ПОТРЕБНИ УПЛАТНИЦИ
- 650 евра во денарска противредност
• Назив на примачот: Буџет на РМ – Технолошко металуршки факултет – Скопје
• Банка на примачот: НБРМ
• Сметка: 100000000063095
• Сметка на буџетски корисник: 160010336078816
• Приходна шифра: 723012
• Програма 41

- 100,00 за административна такса на жиро сметка за административна такса

НАПОМЕНА: Сите останати студенти запишани на втор циклус на студии задолжително да запишат семестар за учебната 2014-2015 година со горе наведените образци.Доколку ги немаат положено испитите истите ги презапишуваат и уплаќаат според одлуката.Решение за упис во трет уписен рок21 СЕП/14


Резултати од трет уписен рок за академската 2014/15 година!17 СЕП/14
Во прилог ја објавуваме прелиминарната листа од трет уписен рок.

3 upisen rok za web.docxСПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ДЛАБИНСКИ ТЕХНОЛОШКИ ОБУКИ 15 СЕП/14
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Технолошко - металуршки во Скопје организира:

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ДЛАБИНСКИ ТЕХНОЛОШКИ ОБУКИ ЗА СЛЕДНИВЕ ИНДУСТРИСКИ СЕКТОРИ

ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА

Обука: Студија на времето во конфекциско производство
Tермин: 29-31 Октомври 2014 (3 дена)
Цена: 9000,00 денари

Обука: Моделирање кроеви за женска облека (напредно ниво)
Tермин: 15-18 Октомври 2014 (4 дена)
Цена 12000,00 денари

ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА:

Обука за хигиена
Термин: 07-09 Октомври 2014 (3 дена)
Цена 9000,00 денари

Обука за начин на чување на суровини
Термин: 14-15 Октомври 2014 (2 дена)
Цена 6000,00 денари

Учесниците покриваат 40% од вкупната цена на обуката, а останатите 60% ги конфинансира Министерство за екомонија на Република Македонија.

Предност при пријавување ќе имаат првопријавените кандидати.
Краен рок за пријавување е 5 дена пред почетокот на обуката.

За било какви информации во врска со обуките може да се обратите на е-mail адресите
goran@tmf.ukim.edu.mk (обуки за текстилна индустрија) и vesna@tmf.ukim.edu.mk (обуките за прехранбена индустрија)

Повеќе информации за содржината на обуките, предвидените програми и пријавите за истите можете да ги превземете на следниот линк:


obuki.rarПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС09 СЕП/14
Се информираат сите новозапишани студенти од I година дека првиот академски час ќе се одржи на 15.09.2014 (понеделник) во 11.00 часот во Амфитеатарот на Технолошко-металуршки факултет.Конечна листа од втор уписен рок05 СЕП/14
Во прилог ја објавуваме конечната листа од втор уписен рок за академската 2014/15 година.

za web resenie-konecna lista vtor upisen rok.docxPreliminarna lista - vtor upisen rok04 СЕП/14


Јавен повик „Биди перспективен започни свој бизнис„ 04 СЕП/14
Се известуваат сите заинтересирани студенти кои сакаат да учествуваат на јавниот повик за избор на најдобри Бизнис планови и за започнување на бизнис под мотото „Биди перспективен започни свој бизнис„,распишан од Секторот за претприемништво и конкурентност на МСП, своите апликации можат да ги достават до 15.09.2014 години. Право на учество имаат сите студенти и млади лица од 18 до 30 години, кои ќе учествуваат во натпреварот за избор на 5 најдобри бизнис планови Наградите се во форма на плакети, ваучери и парични награди. Јавниот повик и формуларот се објавени на Огласната табла на факултетот.


Упис во зимски семестар за академската 2014/15 година!02 СЕП/14

Во прилог го објавуваме Соопштението за упис во зимскиот семестар за академската 2014/15 година.

Студентска служба


soopstenie za upis na zimski semestar 2014-2015.docxСООПШТЕНИЕ – ДОПOЛНИТЕЛНА СЕСИЈА02 СЕП/14

СООПШТЕНИЕ – ДОПOЛНИТЕЛНА СЕСИЈА

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ ДЕКА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ДОПОЛНИТЕЛНА СЕСИЈА НА ДЕН 12.09.2014 (ПЕТОК) ОД 10.00 ЧАСОТ.
ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИ НА ДЕН 11.09.2014 ГОДИНА (ЧЕТВРТОК) ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА ОД 11.00-13.00 ЧАСОТ.


Студентски прашањаПотребни документи за запишување на примени кандидати во прв...25 АВГ/14
СООПШТЕНИЕ
Запишувањето на новите студенти ќе се врши на 25 и 26.8.2014 година (понеделник и вторник)во Студентската служба на ТМФ (втор кат)во периодот од 10:00 до 14:00 часот.
Во прилог се објавени сите документи кои се потребни за запишување на примените кандидати за академската 2014/2015 година.

Студентска служба


ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ.docxРешение за прием на кандидати за академската 2014/15 година!21 АВГ/14
Согласно условите и роковите од Конкурсот за упис на нови студенти, во прилог го објавуваме Решението за прием на кандидати за новата академска 2014/15 година.
Студентска служба


Решение за прием-конечна ранг листа-сите насоки за web 2014-2015.docxФинална прелиминарна листа од прв уписен рок21 АВГ/14


Конкурсот за упис на втор циклус студии19 АВГ/14
Се известуваат сите заинтересирани кандидати дека излезе Конкурсот за упис на втор циклус студии. Конкурсот го објавуваме во прилог а за сите дополнителни информации заинтересираните кандидати можат да се јават на телефонските броеви: 3088 201, 3088 267 или лично во просториите на ТМФ.


178_KONKURS_vtor_cklis_2014_140813001.pdfКонкурс за прв циклус на студии05 АВГ/14
Излезе конкурсот за прв циклус на студии.
Превземете го на следниот линк


Konkurs_za_I_ciklus_2014-2015.pdfИнформации за упис на студенти за учебната 2014/2015 година!15 ЈУЛ/14
УПИС НА СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/15

КОНКУРСОТ за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за учебната 2014/2015 е објавен на официјалната веб страна на Универзитетот.

Документи за пријавување
Пред пријавувањето во роковите утврдени со конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава. Бројот којшто автоматски го добил од системот за електронско пријавување (iKnow) треба да се внесе во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.
При пријавувањето за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи:
1.пријава за запишување на УКИМ и уплата од 50,00 ден на жиро-сметката за административна такса
2.електронска пријава (Iknow)
3.оригинални свидетелства од сите класови
4.документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
5.извод од матичната книга на родените
6.доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
7.потврда за уплатa на 300 денари на жиро-сметката на факултетот
• Назив на примачот: Буџет на РМ – Технолошко металуршки факултет – Скопје
• Банка на примачот: НБРМ
• Сметка: 100000000063095
• Сметка на буџетски корисник: 160010336078816
• Приходна шифра: 723012
• Програма 41
Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти освен горенаведените документи поднесуваат и договор за вработување на неопределено време или лекарско уверение (издадено од Јавната здравствена станица на Универзитетот)
Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите претходно да направат преписи од документите за свои потреби.Летна пракса во Johnson Matthey03 ЈУН/14
Johnson Matthey објавува оглас за летна пракса и ги поканува студентите на ТМФ да аплицираат.

Internship poster 2014.pdfКонкурс за прием на млад истражувач28 АПР/14
Во рамки на истражувачкиот проект “Нови сензори базирани на ласерски аблатиран графен (Nato SfP 984399)“, финансиран од NATO Science for Peace програмата, се распишува конкурс за прием на 1 (еден) млад истражувач за работа на проектот до 25.09.2015г.

Повеќе информации за конкурсот на следниот линк:


http://www.tmf.ukim.edu.mk/graphene/konkurs3.aspxВработување ПИВАРА СКОПЈЕ!04 АПР/14
Почитувани студенти,
во прилог е Огласот кој го нуди ПИВАРА СКОПЈЕ за вработување и обука на млади кадри од прехранбена насока.
Сите заинтересирани кандидати се охрабруваат да ги поднесат своите документи на приложената веб адресата: pivara.skopje@pivaraskopje.com.mk; www.pivaraskopje.com.mk или на телефонот 2611 314. Огласот е објавен на Огласната табла на ТМФ и на органско инженерство(кај Професор д-р Весна Рафајловска).РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ВО СТРУГА26 МАР/14
С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат сите учесници на Републичкиот натпревар "Наноматеријали-материјали на иднината" дека натпреварот ќе се одржи на 29-30 март 2014 година.
Се молат сите учесници од средните училишта, кои треба да земат учество во Струга да се придржуваат до објавената АГЕНДА на веб страната.

ДЕКАНАТ НА ТМФ


AGENDA-NANONATPREVAR-STRUGA.rtfКонкурс за прием на млад истражувач14 МАР/14
Во рамки на истражувачкиот проект “Нови сензори базирани на ласерски аблатиран графен (Nato SfP 984399)“, финансиран од NATO Science for Peace програмата, се распишува следниов

КОНКУРС за прием на 1 (еден) млад истражувач за работа на проектот до 25.09.2015г.

Апликациите (кратка биографија и просек на додипломски студии), ќе треба да бидат приложени електронски: jadranka@tmf.ukim.edu.mk


http://www.tmf.ukim.edu.mk/graphene/


Konkurs za mlad istrazuvac.docxСоопштение за краен рок за дипломирање за студентите по стар...06 МАР/14
С О О П Ш Т Е Н И Е


Технолошко-металуршки факултет -Скопје во состав на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј“ Скопје им соопштува на студентите од прв циклус додипломски студии (запишани по студиски програми по КТС 1 и КТС 2) дека имаат обврска да дипломираат согласно законските прописи до наведените датуми:
- Студенти запишани во учебната 2006/2007 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2014 година.
- Студенти запишани во учебната 2007/2008 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2015 година.
- Студенти запишани во учебната 2008/2009 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2016 година.
- Студенти запишани во учебната 2009/2010 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2017 година.
- Студенти запишани во учебната 2010/2011 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2018 година.
- Студенти запишани во учебната 2011/2012 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2019 година.

Сите студенти на прв циклус додипломски студии кои нема да дипломираат согласно објавениот датум, ќе имаат обврска да се префрлат по нови студиски програми.Кумановски средношколци први на регионалниот натпревар20 ФЕБ/14
Учениците Стефан Савовски и Никола Тасевски од гимназијата „Гоце Делчев“ од Куманово освоија прво место на денешниот регионален натпревар „Наноматеријали-материјали на иднината“, организиран од Технолошко-металуршкиот факултет и Министертвото за образование и наука.

Деветнаесет тимови од средните училишта од Куманово, Кратово, Крива Паланка и Пробиштип ги презентираа своите проекти работени на теми од областа на наноматеријалите и нивната примена.

Второ место освои екипа од кумановската гимназија, а трето учениците од „Ѓорче Петров“ од Крива Паланка.

Целата статија на веб страницата на МИА на следниот линк:


http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/43/114729103#Стипендии за Последипломски и Докторски студии13 ЈАН/14
REC - Регионалниот Центар за Животна средина Ви нуди можност за стипендија за Посдипломски и Докторски студии во областа на Обновливи Извори на енергија.

Доколку студирате на некои од факултети за технички науки во земјава и доколку ги завршите додипломските студии до јуни 2014 година или веќе сте ги започнале докторските студии и имате желба да ги продолжите вашите студии во области поврзани со одржлива енергија и нејзино користење ова е вистинската можност за вас.

Изберете еден од седумте понудени програми,

• Енергија од чисти фосилни и алтернативни извори;
• Иновации во нуклеарна енергија;
• Енергетски технологии;
• Обновливи енергии;
• Паметни (SMART) градови
• Економски и еколошки издржани енергетски системи;
• „Паметни“ електрични мрежи и системи

и аплицирајте на следниов линк:
http://www.kic-innoenergy.com/education


ProgramiiInfo.rar