АКТУЕЛНОСТИ
Информација за предметот: Основи на инженерска техника14 НОЕ/18
Соопштение
Се известуваат студентите од прва година дека предавањата по предметот ,,Основи на инженерска техника,,на 16.11.2018 година -петок - нема да се одржи.
Предметен наставникКонкурс од Атлантик Груп за дипломирани технолози!08 НОЕ/18
На следниот линк можете да се информирате за конкурсот за обука и вработување на дипломирани технолози:
https://www.atlanticgrupa.com/en/working-in-atlantic/question-everything/Конкурс за практиканска работа во ОКТА05 НОЕ/18
С О О П Ш Т Е Н И Е
Во прилог го објавуваме Конкурсот за практиканска работа во ОКТА. За подетални информации можете да се обратите на мејлот: okta_cereer@helpe.gr или кај продеканот за настава професор Игор Јорданов.
Деканат на ТМФ


ТМФ.pdfПредавање по предметот "Генетски модифицирани суровини"01 НОЕ/18
С О О П Ш Т Е Н И Е
Се известуваат студентите кои го слушаат предметот: "Генетски модифицирани суровини" дека предавањата ќе отпочнат од овој петок - 02.11.2018 година со почеток од 8.00 часот во предавална 302.
Присуството е задолжително!

ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК
Проф. д-р Зоран ПоповскиЕднодневна теренска настава!01 НОЕ/18
С О О П Ш Т Е Н И Е
Студентите кои ги слушаат предметите: Индустриски менаџмент и Процесна динамика и контрола задолжително треба да присуствуваат на теренската еднодневна настава која ќе се одржи на ден 9.11.2018 година (петок) во компанијата КОДИНГ ГОРСКА.
Поаѓањето ќе биде во 8.00 часот од главниот паркинг на ТМФ.Пријавувањето и покривањето на дел од патните трошоци е во висина од 200 денари, пришто студентите треба да ги подмират трошоците најдоцна до 7.11.2018 година (среда), до 14.00 часот во Сметководството на ТМФ, во Деканат.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ
Проф. д-р Кирил Лисичков и проф. д-р Дејан ДимитровскиРаспоред за колоквиумска недела во зимски сем. 2018/1930 ОКТ/18
С О О П Ш Т Е Н И Е

Во прилог го објавуваме РАСПОРЕДОТ НА ЗАЕДНИЧКИ ИСПИТИ во првата и втората колоквиумска недела, во зимскиот семестар во академската 2018/19 година.
Воедно Ве информираме дека колоквиумските недели, согласно новите промени во Законот за високо образование, ќе се одржуваат во следните термини:
- I колоквиумска недела - од 17 до 25 ноември 2018 година
- II колоквиумска недела - од 12 до 20 јануари 2019 година.

Деканат на ТМФ


Raspored za zaednicki predmeti во колоквиумски недели 2018-2019.docxПредавање на М-р Тодор Стојанов29 ОКТ/18
С О О П Ш Т Е Н И Е
Ве информираме дека на ден 31.10.2018 година (среда) во 14:00 часот во Предавална 216, докторандот м-р Тодор Стојанов ќе одржи предавање на тема:
“Fashion Experience Exchange, PVH SUSTAINABLE EVOLUTION HIGHLIGHTS”
М-р Тодор Стојанов е докторанд на Факултетот моден дизајн и инженерство, при DongHua Универзитетот, Шангај, Кина.

На предавањето се очекува да земат учество сите студенти
од Технолошко-металуршки факултет, особено студентите од насоката: дизајн и инженеринг на облека.

ДЕКАНАТ НА ТМФНОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА24 ОКТ/18
С О О П Ш Т Е Н И Е

Пријавувањето на испитите за НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ќе се одвива во периодот од 24.10.2018 до 31.10.2018, од 11 до 13 часот, и се однесува само за студентите кои што имаат запишано дипломска работа и студентите кои што го обновија статусот.

Служба за студентски прашањаКонкурс за прием на 1 млад истражувач на проект18 ОКТ/18
С О О П Ш Т Е Н И Е
Во рамките на истражувачкиот проект ,,Графен/полимер базирани сензори” (Nato SPS G5244)“, финансиран од NATO Science for Peace програмата, распишува Конкурс за прием на 1 (еден) млад истражувач за работа на проектот до 12.09.2020г.
Во прилог го објавуваме целиот конкурс. Лице за контакт: професор д-р Јадранка Блажевска- Гилев.
Деканат на ТМФ


Konkurs za mlad istrazuvac 10 2018.pdfКонечна ранг листа на примени кандидати на втор циклус студи...16 ОКТ/18
С о о п ш т е н и е

Во прилог ја објавуваме конечната ранг-листа на примени кандидати на втор циклус студии, во академската 2018 -2019 година.

Сите примени кандидати треба да ги донесат следните документи:
- Индекс - се потполнува првата страна и на втората страна се запишуваат задолжителните и изборни предмети од првиот семестар)
- две фотографии(една од 3,5 х 4,5 см и една со димензии од 2 х 3 см)
- образец за запишување семестар со уплата од 50,00 денари административна такса (со пополнети задолжителни и изборни предмети од првиот семестар)
- статистички образец ШВ.80А се добива на денот на уписот
- договор за студирање се добива на денот на уписот
- уплата на I рата (од 650 евра) во денарска противредност, по среден курс на Народна банка уплатени на жиро сметка :
• Назив на примачот: Буџет на РМ – Технолошко металуршки факултет – Скопје
• Банка на примачот: НБРМ
• Сметка: 100000000063095
• Сметка на буџетски корисник: 160010336078816
• Приходна шифра: 723012
• Програма 41

Служба за студентски прашања2 ciklus za web.docxКорегирана листа на стипендисти за 2018/19 година!08 ОКТ/18
Почитувани бруцоши,
во прилог ја објавуваме корегираната конечна листа на добитници на стипендии односно:
- првите 10 кои беа објавени на I-know листата од прв уписен рок- добитници на УКИМ едногодишни стипендии и
- 25 стипендисти, добитници на стипендија од Министерството за образование и наука (МОН), во времетраење од 4 години.
Се замолуваат сите стипендисти на МОН, на ден 09.10.2018 година (вторник) во 12.00 часот во Деканат (да донесат потребни документи, доколку не ги доставиле досега) да бидат присутни на состанок за потпишување на договорот.
Деканат на ТМФ


ФИНАЛНА ЛИСТА НА ДОБИТНИЦИ НА СТИПЕНДИИ.docxПредавање на професор д-р Џејми Грунлан од Тексас, САД08 ОКТ/18
Почитувани,

Ве информираме дека на ден 10.10.2018 година (среда) во 17:30 часот во Амфитеатарот на ТМФ, проф. д-р Џејми ГРУНЛАН ќе одржи предавање на тема:
,,Polymer-Based Nanocoatings for Flame Retardancy, Gas Barrier and Thermoelectric Energy Generation "
Проф. д-р Џејми Грунлан е професор на Факултетот за механичко инженерство и лидер на лабораторијата за полимерни нанокомпозити, при Тексас А&М Универзитетот во Колеџ Стејшн, Тексас, САД.

Ве покануваме да бидете присутни на ова предавање и да дадете свое активно учество.

Деканат на ТМФСООПШТЕНИЕ- ПОТВРДА ЗА ЈСП!04 ОКТ/18
С О О П Ш Т Е Н И Е

Секој студент на којшто му е потребна потврда за ЈСП, од оваа година ќе треба лично да ја потполни, да ја испечати и да ја донесе на заверка, заедно со индекс, во Службата за студентски прашања.
Потврдата ја објавуваме во прилог.

Студентски прашања


Potvrda prv ciklus.docxКонкурс за II циклус студии 2018/19 година!03 ОКТ/18
Почитувани студенти,
Ве известуваме дека во тек е уписот за II циклус студии за академската 2018/19 година на Технолошко-металуршкиот факултет, и притоа Ве известуваме дека поднесувањето на документи за сите заинтересирани кандидати е заклучно до 10 октомври 2018 година.
Насоки на кои може да се конкурираат се следните:
- металургија и метални материјали
- екстрактивна металургија
- нови матерјали – полимери
- неорганско инженерство и заштита на животна средина
- дизајн и менаџмент на технолошки процеси
- електрохемиско инженерство
- текстилна хемиска технологија и екологија
- менаџмент на конфекциски процеси
- прехранбена технологија и биотехнологија
- управување со квалитет и безбедност на храна
- инженерство на животна средина
- менаџмент на квалитет
Пријавувањето се врши на соодветниот факултет односно научен институт.
Со пријавата кандидатите поднесуваат:
 пријавен лист за запишување;
 електронска пријава (од www.upisi.ukim.mk);
 оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);
 куса биографија (CV);
 потврда за активно познавање странски јазик;
 препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
 список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
 документи за евентуални награди, признанија и други документи.
При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:
 индекс и пријавни листови
 две фотографии (3,5х4,5)

IV. Рокови за пријавување и запишување
Пријавување на кандидатите
прв рок: 10 септември - 10 октомври 2018
втор рок:08-22 јануари 2019
Запишување на кандидатите:
прв рок: 15 и 16 октомври 2018
втор рок: 25 и 26 јануари 2019
638_Konkurs-2-precisten-tekst (1).docБесплатно членство во Националната универзитетска библиотека...02 ОКТ/18
Драги студенти, почитувани професори
Ве известуваме дека и оваа година Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје, на студентите-бруцоши им овозможува бесплатно членство и користење на библиотечните фондови и услуги.
За издавање на членските картички, заинтересираните студенти-бруцоши треба да се јават во просториите на Библиотеката со документ за идентификација, индекс и фотографија.

НУБ „Св. Климент Охридски“Конечна листа на добитници на стипендии од УКИМ и МОН за ака...27 СЕП/18
Почитувани бруцоши,
во прилог ја објавуваме конечната листа на добитници на стипендии односно:
- првите 10 кои беа објавени на I-know листата од прв уписен рок- добитници на УКИМ едногодишни стипендии и
- 25 стипендисти, добитници на стипендија од Министерството за образование и наука (МОН), во времетраење од 4 години.
Се замолуваат сите стипендисти на МОН, на првиот академски час, кој ќе се одржи на 1 октомври 2018 година (понеделник) во 11.00 часот да донесат со себе фотокопија од лична карта и копија од своја лична трансакциска сметка (доколку немаат да си извадат).
Деканат на ТМФ


ЛИСТА НА ДОБИТНИЦИ НА СТИПЕНДИИ.docxФинална листа на примени кандидати од III уписен рок!27 СЕП/18
Во прилог ја објавуваме финалната листа на примени кандидати од III уписен рок. Примените кандидати треба да ги поднесат своите документи за упис на ден 28.09.2018 година - петок во Службата за студентски прашања.
Деканат на ТМФ


konecna 3 rok za web.docxДокументи за стипендистите на МОН!26 СЕП/18
С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат сите студенти, кои се стипендисти на МОН, од II, III и IV година, дека согласно потпишаниот Договор, треба да ги спремат потребните документи, за упишан семестар и положени испити, и истите да ги достават во Министерството за образование и наука, најдоцна до 30 октомври 2018 година.
За сите дополнителни информации студентите можат да се обратат во Деканат.
Деканат на ТМФНАСТАВАТА ЗАПОЧНУВА НА 1 ОКТОМВРИ- ПОНЕДЕЛНИК!26 СЕП/18
С О О П Ш Т Е Н И Е
Наставата на Технолошко-металуршкиот факултет започнува на 1. октомври(понеделник)2018 година, согласно објавениот распоред на часови на официјалната веб страна и на Огласната табла на ТМФ.
Деканат на ТМФСООПШТЕНИЕ – ДОПOЛНИТЕЛНА СЕСИЈА19 СЕП/18


ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ВО 2018-2019 ГОДИНА!19 СЕП/18
Во прилог го објавуваме соопштението за запишување на зимскиот семестар во академската 2018/19 година.

Студентска служба


soopstenie za upis na zimski semestar 2018-2019.docxПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС!19 СЕП/18
Почитувани студенти бруцоши,
Ве известуваме дека првиот академски час ќе се одржи на 1 октомври 2018 година (понеделник)во 11:00 часот во Амфитеатарот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје.
Ве покануваме сите да присуствувате на овој свечен час и заедно да го одбележиме почетокот на новата академска 2018/19 година!Финална листа на примени кандидати од II уписен рок!19 СЕП/18


Прелиминарна листа на кандидати од втор уписен рок за 2018/1...17 СЕП/18
Во прилог ја објавуваме прелиминарната листа на кандидати од втор уписен рок за академската 2018/19 година.
Деканат на ТМФ


прелиминарна листа втор рок без име 2018-2019 (1).docxКонкурс Еразмус + за 2018/19 година13 СЕП/18
С О О П Ш Т Е Н И Е
Во прилог го објавуваме конкурот за ЕРАЗМУС+ за индивидуална мобилност на студенти и наставен кадар за академската 2018/19 година.
Краен рок за доставување на документите е 1 октомври 2018 година.
Деканат на ТМФ


650_KONKURS_2018-19.docОпшта и неорганска хемија 207 СЕП/18
Почитувани студенти,

Испитот по предметот ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 2 ќе се полага на 26.09.2018 година, со почеток во 9 часот.

Деканат на ТМФФинална листа на примени кандидати од I уписен рок06 СЕП/18


ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА!06 СЕП/18
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ВО УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА
- Образец за запишување на семестар
- Статистички лист
-Индекс и студентска легитимација (се купува)
-Три фотографии (две 3.5 x 4.5 cm. и една 2 x 3 cm.)
-Договор за студирање на ТМФ (се подига од Технолошко-Металуршки факултет на денот на упис)
ПОТРЕБНИ УПЛАТНИЦИ
- 6.180,00 денари за партиципација за редовни студенти
- 12.360,00 денари за партиципација за вонредни студенти/кофинансирање
- 2.900,00 денари за лабoраторија и административни трошоци
- 750,00 денари за икса за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје со назнака ИКСА на УКИМ , Технолошко-Металуршки факултет
- 100,00 денари за осигурување
- 200,00 денари за студентски парламент
- 50,00 за административна такса
ЖИРО СМЕТКА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ,ЛАБOРАТОРИЈА , ОСИГУРУВАЊЕ
- Назив на примачот: Буџет на РМ-ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ-Скопје
- Банка на примачот: НБРМ
- Сметка: 100000000063095
- Сметка на буџетски корисник: 1600103360 788 16
- Приходна шифра: 723012
- Програма: 41
ЖИРО СМЕТКА ЗА 750,00 денари ИКСА
- Жиро сметка: 100000000063095
-Депонент: НБРМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18
- Приходна шифра: 723012
- Програма: 41
ЖИРО СМЕТКА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ-сина уплатница
- Назив на примачот: Буџет на РМ-Студентски парламент на ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ-Скопје
- Жиро сметка: 300000000642564
Уписот ќе се врши во службата за Студентски прашања на 7 и 10 септември од 10 часот до 14 часот
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИ УПИС ВО ПРВА ГОДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019год.ДА СЕ ЗАПИШАТ ВО ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И ВО ИНДЕКСОТ СЛЕДНИТЕ ПРЕДМЕТИ
1.Математика 1
2.Општа и неорганска хемија 1
3.Физика
4.Физичко образование-факултативен предмет
5. и
6. Два предмети од следните изборни предмети
- процеси на преработка на отпадни води-проф.д-р Гордана Русеска
- Aнглиски јазик 1-проф.д-р.Солзица Поповска
-дизајнирање на хемиска процесна опрема-проф.д-р.Славчо Алексовски
- хемија на храна-проф.д-р.Мирјана Боцевска
- основни процеси во биотехнологија 2-проф.д-р. Дарко Димитровски
- полимерни композитни материјали-проф.д-р. Гордана Богоева Гацева

Студентски прашања
Технолошко-металуршки факултет

Испит по Инженерска економија04 СЕП/18
С о о п ш т е н и е

Испитот по "Инженерска економија" ќе се одржи на 18.09.2018 година (вторник) во 11 часот.

Предметен наставник
проф. д-р Искра Станчева-ГиговПрелиминарна листа на кандидати од прв уписен рок 2018/19 го...04 СЕП/18
Во прилог ја објавуваме прелиминарната листа од прв уписен рок за академската 2018/19 година.
Деканат на ТМФ


прелиминарна ранг листа прв рок 2018-2019 без име.docxОкта Стипендии за втор циклус на студии04 СЕП/18
Почитувани,
врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка меѓу УКИМ и ОКТА АД Скопје, објавуваме доделување на 2 стипендии. Условите се објаснети во приложениот документ а за детални информации можете да се обратите кај продеканот за наука и меѓународна соработка, проф.д-р Александра Бужаровска како и на огласната табла. Крајниот рок за пријавување на кандидатите е 16.10.2018 година.
Деканат на ТМФ


OKTA.zipПредавања на визитинг професори!31 АВГ/18
С О О П Ш Т Е Н И Е

Ве известуваме дека низ текот на следната недела, од 03-05 септември 2018 година, Технолошко-металуршкиот факултет ќе биде домаќин на 2-та Саркос Кост школа за обука на докторанди и млади истражувачи.
Во рамките на нејзиното организирање како визитинг-професори ќе гостуваат професор д-р Константин Ковлер од Израелскиот институт за технологија – Technion од Хаифа(Израел) како и професор д-р Оле Мејлхеде Јенсен од Техничкиот Универзитет од Данска, Институт за градежни материјали, Лонгби(Данска).
Се покануваат сите студенти од студиските насоки: ,,Неорганско иженерство и заштита на животна средина" како и насоката ,,Инженерство на материјали и нанотехнологии" задолжително да присуствуваат на следните предавања:
Предавач: проф. д-р Константин Ковлер
1. Неоргански врзива: историски развој, производство, состав и особини (Inorganic binders: historical development, manufacture, composition and properties) на 03.09.2018 (понеделник) од 9.00 – 9.40 часот во Амфитеатарот на ТМФ.
2. Гипс и негова примена во конструкционите материјали (Gypsum and its uses in construction) на 04.09.2018 (вторник) од 11.50 – 12.30 часот во Амфитеатарот на ТМФ.
Предавач: проф. д-р Оле Мејлхеде Јенсен
1. Состојба на водата во неорганските врзива (The state of water in inorganic binders – Powers’ model) на 04.09.2018 (вторник) од 9.00 – 9.40 часот во Амфитеатарот на ТМФ
2. Контрола на водата во неорганските врзива (Control of water in inorganic binders – SAP) на 05.09.2018(среда) од 9.00 до 9.40 часот во Амфитеатарот на ТМФ.

Деканат на ТМФРаспоред за полагање заеднички испити септемвриска 2018!29 АВГ/18
Во прилог го објавуваме распоредот за полагање заеднички испити септемвриска 2018 по предавални.
Деканат на ТМФ


Raspored za zaednicki predmeti Septemvri (2).docxПодигнување на потврди за сместување во Студентски дом!13 АВГ/18
С О О П Ш Т Е Н И Е
Се известуваат студентите кои поднеле барање за издавање потврди за сместување во Студентски дом дека можат да ги подигнат документите во Архива, оваа недела, во периодот од 9.00 до 12.00.

Деканат на ТМФИздавање потврди за сместување во студентски дом!06 АВГ/18
Соопштение
се известуваат сите студенти, кои треба да добијат потврда и уверение за поднесување документи за сместување во студентски дом, дека е потребно да уплатат уплатница од 400,00 денари на жиро-сметката на ТМФ и да дојдат да ги подигнат соодветните документи во Службата на студентски прашања, во среда и четврток во терминот од 08-12.00 часот.
Служба за студентски прашањаИНФОРМАЦИИ ЗА УПИС НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ31 ЈУЛ/18
Почитувани кандидати,
во прилог Ви го објавуваме ИНФОРМАТОРОТ за конкурирање и упис на Технолошко-металуршкиот факултет, на прв циклус додипломски студии, за академската 2018/19 година.
Информативно ги објавуваме датумите за конкурирање и уписи:
ПРВ РОК
- електронско пријавување-од 26 јуни 2018 е отворено
- пријавување на кандидатите- 30 и 31 август 2018 година
- објавување резултати од успехот од средно образование- 4.9.2018
- ранг листа- 6.9.2018
- запишување на примените кандидати- 7 и 10.9.2018
ВТОР РОК
- електронско пријавување-од 26 јуни 2018 е отворено
- пријавување на кандидатите- 13 и 14 септември 2018 година
- објавување резултати од успехот од средно образование- 17.9.2018
- ранг листа- 19.9.2018
- запишување на примените кандидати- 21.9.2018
ТРЕТ РОК
- електронско пријавување-од 26 јуни 2018 е отворено
- пријавување на кандидатите- 24 септември 2018 година
- запишување на примените кандидати- 28.9.2018

Деканат на ТМФ


УПИСИ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ЗА АКАДЕМСКАТА.pptxОглас за вработување на инженери техничари!19 ЈУЛ/18
Почитувани,
во прилог го објавуваме огласот за вработување на инженери и техничари, во компанијата АПАВЕ СЕЕ.
Деканат на ТМФ


Оглас за вработување - Инженери и Техничари.pdfСредба со претставници од Технолошкиот универзитет МАРА од М...18 ЈУЛ/18
Технолошко-металуршкиот факултет на 17.07.2018 година(вторник)имаше средба со д-р Рахман Мохамед, професорка на Факултетот за применети науки, при Технолошкиот факултет МАРА од ШАН АЛАМ, Малезија, на која се разговараше за можностите за идни соработки на нашиот Институт за полимерни материјали и нивната истражувачка група GREEN POLYMER RESEARCH GROUP.
Деканат на ТМФ


IMG_20180717_111452.jpgОтворени повици за учество на Истражувачки проекти во Португ...09 ЈУЛ/18
С о о п ш т е н и е
Ве информираме дека Универзитетот од Minho, Португалија распишува конкурс за прием на истражувачи-магистри, кои можат да аплицираат на еден од трите долуназначени проекти:

1. "FloaTide – Advanced prefabricated multifunctioal floating offshore dock system for tidal energy capitation”
POCI-01-0145-FEDER-028112
http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=101053
Повикот е отворен од 04/07/2018 до 17/07/2018.

2. “StreColesf - Innovative technique using effectively composite materials for the strengthening of rectangular cross section reinforced concrete columns exposed to seismic loadings and fire”
POCI-01-0145-FEDER-029485
http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=101173
Повикот е отворен од 09/07/2018 до 20/07/2018.

3. “PufProtec - Prefabricated Urban Furniture Made by Advanced Materials for Protecting Public Built Environment”
POCI-01-0145-FEDER-028256
http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=101168
Повикот е отворен од 09/07/2018 до 20/07/2018.

Лице за контакт Sónia Esteves,Secretária do Grupo Structural Composites( Departamento de Engenharia Civil,Escola de Engenharia,
Universidade do Minho, Campus de Azurém, 4800-058 Guimarães,Tel. +351 253 510 747,Fax: +351 253 510 217) или кај продеканот за наука и меѓународна соработка, професор д-р Александра Бужаровска.

Деканат на ТМФСтипендии за Германија!02 ЈУЛ/18
Во прилог Ви го објавуваме соопштението за доделување на 69 стипендии од Германската институција за заштита на животна средина. За дополнителни информации, обратете се во Деканат, кај професор д-р Александра Бужаровска, продекан за наука и меѓународна соработка.
Деканат на ТМФ


flyer DBU fellowships 2018.pdfПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА!02 ЈУЛ/18
ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ
за СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА


Пријавувањето на испити за СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА од 03.07.2018 год. (вторник) до 10.07.2018 год.(вторник)од 11 до 13 часот.

Сите студентите задолжително е да ги пријават испитите електронски на IKNOW системот и потоа пријавите да ги достават во службата за
Студентски прашања.


За пријавување на испит:пријава за секој испит што ќе се полага и уплатница од 50 денари за административна такса за секоја пријава.
НАПОМЕНА: Доколку студентите не пријават испити во определениот рок задолжително ќе треба да платат 400,00 денари казна.
Студентски прашања
Дополнителна сесија на 05 јули 2018!02 ЈУЛ/18


СООПШТЕНИЕ – ДОПOЛНИТЕЛНА СЕСИЈА


СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ ДЕКА ДОПОЛНИТЕЛНАТА СЕСИЈА ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА ДЕН 05.07.2018 (четврток) СО ПОЧЕТОК ВО 10.00 ЧАСОТ.
ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИ НА ДЕН 04.07.2018 година (среда) ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА ОД 11.00-13.00 ЧАСОТ.


Студентски прашањаИспитна сесија август/септември на 30 август 2018!02 ЈУЛ/18
С О О П Ш Т Е Н И Е

Поради најновите измени во Законот за високото образование и почеток на учебната 2018/2019 година од 1 октомври 2018 година, испитната сесија август/септември која требаше да започне од 16 август 2018 одина, се поместува за 2 (две) недели и ќе започне на 30 август 2018 година.
Предметот англиски јазик (во договор со предметниот наставник), наместо на 30 август ќе се полага на 12 септември 2018 година, во 12 часот, во А1 на Филолошки факултет.

ДЕКАНАТ НА ТМФОкта-огласот се продолжува!25 ЈУН/18
Огласот за Окта се продолжува, види прилог.

ТМФ.docx(1).pdfОдбрана на докторски дисертации21 ЈУН/18
С О О П Ш Т Е Н И Е

Технолошко-металуршкиот факултет при Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј" во Скопје објавува дека на следните датуми ќе бидат одбранети јавно следните докторски дисертации:
- 02.07.2018 година (понеделник) во 11 часот во Амфитеатарот, јавна одбрана на докторската дисертација со наслов:
,,Изотопски-трасерски истражувања на механизмот и динамиката на прихранување на изворот Рашче" од кандидатот м-р Елена Ановска-Јовчева;
- 04.07.2018 година (среда) во 11 часот во Амфитеатарот, јавна одбрана на докторската дисертација со наслов:
,,Проучување на хидролошките карактеристики на Скопската депресија на потегот од изворот Рашче до бунарите во Нерези(аспект на водоснабдување)" од кандидатот м-р Науаф Баара.

ДЕКАНАТ НА ТМФСвечено доделување на дипломи за дипломирани студенти и маги...19 ЈУН/18
Денеска во Амфитеатарот на Технолошко-металуршкиот факултет се одржи свечена промоција на дипломираните инженери -технолози и металурзи од прв циклус како и магистри од втор циклус студии. На свеченоста присуствуваа потпретседателот на Инженерската институција на Македонија како и претседателот на Комората на архитекти и инженери, кои врачија плакета на овогодинешниот најдобар студент, Даниела Иванова со просек 10.00.
На сите дипломци и магистри им честитаме и им посакуваме успех во својот професионален живот.
Деканат на ТМФ


Dodeluvanje na diplomi 19-06-2018.pdfКонкурс за вработување на истражувач во Република Словенија18 ЈУН/18
С о о п ш т е н и е

Државната агенција за истражување на Република Словенија (ARRS) објавува јавен повик за вработување на млад истражувач, кој е на почеток на на докторски студии за 2018 година, на Факултетот за хемија и хемиска технологија при Универзитетот во Марибор, кај доцент д-р Маша Кнез Хрнчич.Во прилог ја објавуваме програмата за конкурирање и за сите дополнителни информации можете да се обратите на следниот
мail:masa.knez@um.si.


Деканат на ТМФ


Program description.pdfКонкурс за I циклус додипломски студии18 ЈУН/18
Почитувани кандидати,
во прилог го објавуваме Конкурсот за упис на I циклус додипломски студии.
За сите дополнителни информации можете да се обратите на телефонските броеви: 3088 201, 3088 267 или лично на Технолошко-металуршки факултет.


639_Konkurs I - 2018-19.pdfОКТА доделува стипендија за втор циклус студии!14 ЈУН/18
С о о п ш т е н и е
Во прилог го објавуваме Конкурсот за доделување стипендија за академски студии од втор циклус студии во ГРЦИЈА за академската 2018/2019 ГОДИНА, од страна на Компанијата ОКТА АД - Скопје заедно со Хеленик Петролеум Групацијата. Стипендијата е за Постдипломски студии по енергетика, право и економија на Универзитетот во Пиреја
(https://www.des.unipi.gr/en/msc-energy-proclamation)
За детални информации обратете се на:Мирко Трајановски +389 2 2532 565, email: mtrajanovski@helpe.gr или кај професор д-р Игор Јорданов, продекан за настава.
Деканат на ТМФ


Konkurs za dodeluvanje stipendija_ Pireјa 2018 - 2019_MK.pdfПРАКТИКАНСКА РАБОТА ВО ОКТА!14 ЈУН/18
Во прилог го објавуваме Конкурсот за практиканска работа во ОКТА.
За детални информации обратете се на:okta_career@helpe.gr или кај професор д-р Игор Јорданов, продекан за настава.
Деканат на ТМФ


ТМФ-OKTA PRAKTIKANSKA RABOTA.pdfКонкурс III циклус студии!14 ЈУН/18
С о о п ш т е н и е
Во прилог го објавуваме Конкурсот за III циклус студии, за академската 2018/19 година. Сите заинтересирани кандидати можат да се информираат на следните телефони: 02 3088 280, 3088 267 или 3088 201.
Деканат на ТМФ


555_Konkurs_PhD_juni_2018.pdfКонкурс Еразмус + за 2018/19 година13 ЈУН/18
С О О П Ш Т Е Н И Е

Во прилог го објавуваме Конкурсот во рамките на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ.
За сите дополнителни информации можете да се обратите кај проф. д-р Игор Јорданов, координатор за ЕРАЗМУС.

Деканат на ТМФ


KONKURS 2018-19.docОтворен повик за работа на проект!13 ЈУН/18
Соопштение
Во прилог го објавуваме отворениот повик за истражувачи на работа на проектите "SPAFLAMIS - FRP-based innovative technique with improved fire behavior for the simultaneous flexural-shear/punching strengthening of reinforced concrete elements" and “ICoSyTec - Innovative construction system for a new generation of high performance buildings”. Повикот се однесува за две позиции за магистрирани студенти или студенти од додипломски студии од студиската насока: Инженерство на материјали и нанотехнологии.
Краен рок е 18 јуни 2018.
За детални информации можете да се обратите кај проф. д-р Александра Бужаровска, продекан за наука и меѓународна соработка или кај проф. д-р Емилија Фиданчевска.
Деканат на ТМФCall ICoSyTec.ENG.pdfЛЕТНА ШКОЛА- ИНВЕСТИРАЈ ВО СВОЈАТА ИДНИНА!08 ЈУН/18
ARCELOR MITTAL од Скопје организира летна школа, насловена како ,, ИНВЕСТИРАЈ ВО СВОЈАТА ИДНИНА", во која се вклучува работа на проект со искусен ментор, присуство на тематски сесии за подобрување на работните и социјалните вештини и покриени трошоци за превоз и храна. Периодот на праксата е од јули до септември 2018 година. Сите заинтересирани студенти од 3 и 4 година од техничките факултети можат да аплицираат. Своите апликации можете да ги испратите на следниот мејл: HRJobs.Skopje@mittalco.com најдоцна до 13 јуни, со назнака: Апликација за летна школа.
Деканат на ТМФИНФОРМАЦИЈА ЗА СТИПЕНДИИ ОД ЛАМИНАТИ КОМ ОД ПРИЛЕП!07 ЈУН/18
ИНФОРМАЦИЈА ЗА СТИПЕНДИИ
Компанијата Ламинати Ком од Прилеп доделува 5 стипендии за студентите на Технолошко-металуршкиот факултет, од студиската програма: полимерни материјали, кои ќе се запишат во академската 2018/2019 година.
Услови за доделување на стипендиите се:
Право на аплицирање имаат студентите од горенаведената студиска насока, после завршувањето на II година студии
Предност имаат студентите со повисок просек
Да имаат активно познавање на англискиот јазик, каде предност имаат оние кои ќе приложат сертификат
Селектираните кандидати по завршувањето на студиите должни се да работат во Ламинат Ком двојно повеќе месеци од месеците во кои примале стипендија
Износот на стипендијата е 5.000,00 денари месечно, каде за најуспешните кандидати ЛАМИНАТИ КОМ ќе додели специјални стимулации за време на студирањето
Компанијата ќе организира пракса за време на летниот период
Ако кандидатот по завршувањето на студирањето одбие да работи за ЛАМИНАТИ КОМ должен е да ги врати средствата и останатите трошоци
Доколку компанијата не го прими кандидатот во работен однос стипендистот не е должен да го врати примениот износ.Продолжен рок за стипендија од ОКТА за 2018/19 во Грција!04 ЈУН/18
С О О П Ш Т Е Н И Е
Ве информираме дека рокот за пријавување на Конкурсот за доделување стипендија за академски студии, во втор циклус студии во Грција, за академската 2018/2019 година е пролонгиран до 30.06.2018 година.
Во прилог го објавуваме Конкурсот.
За сите дополнителни информации можете да се обратите на лицето за контакт: Мирко Трајановски на телефонскиот број 2 2532 565 или на следнaта mail- адреса:mtrajanovski@helpe.gr
Деканат на ТМФ


Konkurs za dodeluvanje stipendija_Krit 2018-2019_MK.PDFПредавање на доцент д-р Маша Кнез Хрнчиќ!29 МАЈ/18
С О О П Ш Т Е Н И Е
Се известуваат студентите од прехранбена технологија и биотехнологија дека на ден 06.06.2018 година (среда) во 12 часот во Амфитеатарот во Анексот, доцент д-р Маша Кнез-Хрнчиќ ќе одржи предавање на тема:NEITHER LIQUID NOR GAS: SUPERCRITICAL FLUID.
Д-р Маша Кнез- Хрнчиќ е професор на Факултетот за хемија и хемиско инженерство, при Универзитетот во Марибор,Република Словенија и ќе престојува на Технолошко-металуршкиот факултет во следните три месеци на Институтот за органски технологии.
Се покануваат сите студенти да бидат присутни на ова предавање и да дадат активно учество.
Деканат на ТМФ

Отворен повик за 14 та регионална летна школа на РЕИК !22 МАЈ/18
Почитувани,
Би сакалe да ве информирамe дека е отворен повик за 14-та регионална летна школа на РЕИК (http://www.reic.org.ba/), во соработка со Германското друштво за интернационална соработка (GIZ). Летната школа ќе се одржи во период од 01-07 Јули 2018 година во Фојница, БиХ.
Сите информации и материјали за Летната школа можете да ги најдете на следнот линк:
http://www.reic.org.ba/index.php/2018/04/25/xiv-regional-summer-school-low-emission-development-planning/
Краен рок за аплицирање е 31.05.2018.
Лице за контакт: Марина Цветковиќ
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Pirinska 52
1000 Skopje,Macedonia
T + 389 2 32 16 045
M +389 70 20 88 07
F + 389 2 32 16 046
E marina.cvetkovic@giz.de

Можност за вработување во ЛАМИНАТИ КОМ-Прилеп21 МАЈ/18
И з в е с т у в а њ е

Ги информираме сите студенти кои се од III и IV година на студиските програми: полимерни материјали и инженерство на материјали и нанотехнологии, дека компанијата ЛАМИНАТИ КОМ од Прилеп има интерес да вработи 5 млади и амбициозни студенти, со активно познавање на англиски јазик.
Сите заинтересирани кандидати можат да се обратат во Деканатот, кај проф. д-р Александра Бужаровска, продекан за наука и меѓународна соработка.

Деканат на ТМФSARCOS COST тренинг школа за докторанди и млади истражувачи!14 МАЈ/18
Соопштение

Технолошко-металуршкиот факултет во периодот од 2-7 Септември 2018 година (2-5 Септември во Скопје, ТМФ и 6-7 Септември во Охрид, Конгресен центар) ќе биде домаќин на SARCOS COST тренинг школата организирана за докторанди и млади истражувачи во рамките на COST акцијата CA 15202.

Тренинг школата “Advanced Materials and technolоgies based on inorganic binders” доби научно спонзорство во рамките на Интернационалната Унија на експерти за конструкциски материјали, системи и структури, RILEM.
Подетални информации се достапни на следните линкови:
https://www.rilem.net/agenda#page-3
https://www.rilem.net/agenda/1256
Школата ќе биде организирана во соработка со следните институции од нашата Република: ЗИМ-АД Скопје, ИЗИС, Цементарница УСЈЕ АД Скопје-Титан групација и Кнaуф-Радика.

Кандидатите кои се заинтересирани и ги исполнуваат условите може да најдат детални информации за апликација на селдниот линк:
https://www.sarcos.eng.cam.ac.uk/activities/trainingschools/MacedoniaFYR2018


RILEM brochure.pdfСтипендии за магистерски студии од ОКТА ХЕЛЕНИК ПЕТРОЛЕУМ07 МАЈ/18
С о о п ш т е н и е

Во прилог го објавуваме Конкурсот за доделување на стипендија за академски студии од втор циклус студии во Грција за академската 2018/2019 година, на Факултетот за инженерство на минерални ресурси при Техничкиот универзитет на Крит. Програмата за постдипломски студии е по нафтено инженерство и се одвива на англиски јазик.
Контакт лице за дополнителни информации е Мирко Трајановски (2532 565, mtrajanovski@helpe.gr).
Деканат на ТМФ


Oglas OKTA Stipendija-Krit 2018-2019.pdfКонкурс за стипендии од Француската влада!16 АПР/18
Почитувани студенти,

Ве информираме дека во моментов тече конкурсот за стипендии на француската влада. За конкретни информации можете да се обратите во Францускиот институт во Скопје, кај Сузана Пешиќ на телефоните:(0)2 31 29 288, (0)2 31 18 503, или на следниот директен линк од нивната веб страна: http://ifs.mk/mk/Home/StudyFranceContent/4156

Деканат на ТМФПродолжување на рокот за студентска пракса преку Еразмус +04 АПР/18
С о о п ш т е н и е
Ве известуваме дека рокот за пријавување за студентска пракса преку ,,ЕRAZMUS + е продолжен. За сите дополнителни информации видете во приложениот документ или можете да се обратите кај професор д-р Александра Бужаровска, продекан за наука и меѓународна соработка.


Konkurs za E+ studentska praska-staziranje-2 (2).docxОдбележување на светскиот ден на водата!21 МАР/18
С о о п ш т е н и е

По повод Светскиот ден на водата- 22 март, Технолошко-металуршкиот факултет од Скопје организира работилница согласно програмата на UNWATER, која ќе се одржи во аулата на факултетот, со почеток од 12.00 часот.
Се покануваат сите студенти и професори да присуствуваат на оваа работилница, која оваа година ќе носи наслов,,Управување со природни водени ресурси"(Nature for water).
Организацијата на овој настан ќе биде координирана од страна на проф. д-р Кирил Лисичков.
ТМФ се приклучува во светски рамки во обележувањето на овој ден, и овој настан е објавен на официјалната веб страна на UNWATER на следниот линк:
http://worldwaterday.org/wtd-events/management-natural-water-resources-nature-water/)
Деканат на ТМФ


22 mart 2018 UN-3 (2).pdfПотсетување за ERАZMUS + за летна пракса/стажирање15 МАР/18
Почитувани студенти,
Во прилог го објавуваме Конкурсот за ERАZMUS+ летната пракса/ стажирање и истото е објавено на огласната табла во холот на факултетот. Притоа потсетуваме дека вашите апликации треба да бидат доставени до професор д-р Александра Бужаровска најдоцна до 15 март 2018 година.
Изборот од пријавените кандидати ќе се врши согласно успехот во студиите, познавање на странскиот јазик на кој ќе се изведува наставата на универзитетот во ЕУ, мотивација и сл.
Сите дополнителни информации и формулари за пријавување можете да ги добиете на интернет страната на УКИМ, под: Megjunarodna sorabotka/ ERASMUS + programa/Dokumenti za studentska letna praktika/staziranje или на електронските адреси: international@ukim.edu.mk, mcenevska@ukim.edu.mk.
Деканат на ТМФ


Konkurs za E+ studentska praska-staziranje-2.pdfПрограма за техничка соработка со IAEA02 МАР/18


Eразмус+ конкурс за летна пракса07 ФЕБ/18
Почитувани студенти,
во прилог го објавуваме Конкурсот за летна пракса во рамките на ЕРАЗМУС+ програмата за академската 2017/2018 година.
Сите детали се објавени во приложениот документ, а за дополнителни информации, можете да се обратите кај проф. д-р Александра Бужаровска, продекан за наука и меѓ. соработка, координатор за ЕРАЗМУС на ТМФ.
Доколку приложениот документ не Ви се отвора истиот го има објавено на Огласната табла во холот на ТМФ или можете да земете примерок во печатена форма во Деканат.


Konkurs za E+ studentska praska-staziranje-2.docxТЕХНОЛОГИЈАДА 201806 ФЕБ/18
Почитувани студенти,
Ве известуваме дека традиционално и оваа година ќе се одржи собирот на студентите од технолошките факултети од регионот "ТЕХНОЛОГИЈАДА 2018", која ќе се одржи од 14-18.05.2018 година, во хотелот "Лепенски вир", во Долни Милановац, Република Србија.
На Технологијада 2018 можат да зедат учество студентите од Технолошко-металуршкиот факултет, од сите години, учествувајќи во повеќе секции:- научна секција(со презентација на труд) или во спортските натпреварувања во повеќе категории: фудбал, кошарка, одбојка, пливање, шах, пинг-понг, атлетика (види прилог).
Факултети кои редовно учествуваат на ТЕХНОЛОГИЈАДА се:
Технолошки факултет-Универзитет во Бања Лука, ТМФ-Белград, Технички факултет во Бор, Технолошки факултет- Лесковац, Технолошки факултет Нови Сад, Металуршко-технолошки факултет од Подгорица, Технолошки факултет од Зворник-Источно Сарајево, ТМФ -Скопје, Технолошко-технички-Битола, Факултет за хемија и хемиска технологија- Марибор.
Ги охрабруваме сите наши студенти кои сакаат и можат да земат учество на Технологијада 2018 и притоа сите заинтересирани студенти можат да добијат детални информации на огласната табла или во Деканатот на ТМФ.


TEHNOLOGIJADA 2018.doc.docxЕРАЗМУС + КОНКУРС ЗА ЛЕТНА ПРАКСА25 ЈАН/18
Почитувани студенти,
во прилог го објавуваме Конкурсот за летна пракса во рамките на ЕРАЗМУС+ програмата за академската 2017/2018 година.
Сите детали се објавени во приложениот документ, а за дополнителни информации, можете да се обратите кај проф. д-р Александра Бужаровска, продекан за наука и меѓ. соработка, координатор за ЕРАЗМУС на ТМФ.


Konkurs za E+ studentska praska-staziranje-2.pdfЛетна школа Сплит 2018!18 ЈАН/18
Почитувани,
Ве информирамe дека Отворениот регионален фонд за Југоисточна Европа – Енергетска Ефикасност (ORF-EE), имплементиран од страна на Германското друштво за интернационална соработка (GIZ), заедно со Енергетската Заедница од Виена, организираат Летна школа 2018. Летната школа ќе се одржи во Сплит, Хрватска, во периодот помеѓу 25-ти август и 1-ви септември 2018 година, а Факултетот за електротехника, машинство и поморска архитектура од Сплит (https://eng.fesb.unist.hr/) е домаќин оваа година.
Школата е наменета за студентите на магистерски или докторски студии, младитe екперти, истражувачи, невладиниот сектор, вработените во јавните институции итн. кои доаѓаат од Европа и пошироко. Тема на школата ќе биде енергија и други релевантни под-теми кои се поврзани со енергијата како главна тема. Предавачи на програмата ќе бидат реномирани високо квалификувани експерти од Европската Унија и регионот. Сите информации и материјали за Летната школа можете да ги најдете на следнот линк:
https://www.energy-community.org/aboutus/summer-school.html
Организаторот ги покрива трошоците за учество на летната школа и сместувањето.
Краен рок за аплицирање е 31.03.2018.
Дополнителни информации поврзани со годинешната школата, како и упатство за аплицирање, можете да најдете на следниот линк:
https://energy-community.org/aboutus/summer-school/2018.html

Имајте во предвид дека се охрабруваат сите девојки/жени да аплицираат за учество на програмата.
Отворен регионален фонд за енергетска ефикасност. Контакт лице: Илија Саздовски ( 2 32 26 045,070 227862; ilija.sazdovski@giz.de; https://www.giz.de/de/weltweit/31746.html ; http://balkangreenenergynews.com/category/giz-orf-ee/
ОКТА додели стипендии на десет постдипломци на УКИМ 17 ДЕК/17
ОКТА додели стипендии на десет постдипломци на УКИМ

Компанијата ОКТА им ги додели стипендиите на десетте студенти од УКИМ за постдипломски студии, на вчерашната церемонија, организирана по повод 39 години од постоење на компанијата.
Стипендирањето на вториот циклус студии е дел од општествено одговорната практика на компанијата, како и заложбата за континуирано вложување во образованието и надградување на интелектуалниот развој.
Со меморандумот за соработка, потпишан неодамна меѓу компанијата и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, беа дефинирани поединостите со кои стипендиите се доделуваа за студенти од пет факултети од УКИМ.
Така, стипендиите беа доделени на студенти од Економскиот факултет, Факултетот за електротехника и информациски технологии, Машинскиот факултет, Технолошко- металуршкиот факултет, како и на студенти од Природно- математичкиот факултет.

За подетални информации видете во приложениот документ!


ОКТА додели стипендии на десет постдипломци на УКИМ.pdfПотпишани договори за стипендирање во П.И. „Витаминка“ А.Д. ...19 НОЕ/14
Врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу Технолошко-металуршкиот факултет и 26 реномирани македонски компании, и оваа година во просториите на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп беше потпишан договорот за стипендирање на тројца наши студенти од прва година, од студиската насока:прхранбена технологија и биотехнологија. Договорот со студентите Ангела Талеска, Сара Димова и Драганче Ристески го потпиша Претседателот на Одбор на директори на П.И. „Витаминка“ А.Д., господинот Симон Наумоски. Притоа студентите беа запознаени со работата на фабриката и имаа можност да посетат еден од погоните.
Со новите три стипендисти „Витаминка“ стипендира вкупно шест студенти на Технолошко - металуршкиот факултет во Скопје. Веруваме дека оваа практика ќе продолжи и во наредните години.
Повеќе инфомации на линкот: http://vitaminka.com.mk/mk/news/details/vitaminka-dogovor-stipendiranje

Инфо од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Правилник на ТМФ Список на активности План за јавни набавки Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2016 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија VIII International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet