НОВОСТИ

  • Годишно Собрание

    Алумната на технолошко-металуршкиот факултет Ве поканува на годишното собрание, кое ќе се одржи во Амфитеатарот на ТМФ, на ден 25.05.2010 (вторник), со почеток во 14:00 часот. Мај 25, 2010 година
  • Основачко собрание

    Основачкото собрание на Алумната на ТМФ беше одржано на 03.06.2009 година во просториите на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје. За претседател на Алумната е избран дипломиран инженер металург Минчо Јорданов. Март 06, 2009 година

ЧЛЕНОВИ

ЧЛЕНОВИ НА АЛУМНАТА:

Редовни членови:

Минчо Јорданов, Макстил
Ристо Гуштеров
Симон Наумовски, Витаминка
Светозар Јаневски, Тиквеш АД Скопје
Михајло Михајловски, Ватростална
Никола Ризов, Фени Индустриес
Александар Панов, Макстил
Савка Димитрова, Европа
Томе Павловски, Окта
Бранко Ѓуровиќ, Скопски легури
Николајчо Николов, Бучим
Живко Радевски, Компанија З. Радевски
Кирчо Стојановски, Пивара Скопје
Јосиф Таневски, Фармахем
Ремзи Абдулаи, Вардар Доломит
Ристо Гушков
Сретен Стојковски, Охис
Гордана Манолева, Конти Хидропласт
Димитар Котев, Огноотпорно
Душан Тониќ, Тоцхем
Бошко Ников
Олгица Тасевска, Тетекс
Илија Насов, Плазма
Бошко Угриновски, Техничка контрола

Асоцијативни членови:

Константинос Даскалакис, Фени индустриес
Марјан Герасимов, Бомекс
Димитар Хаџимишев, Топлификација АД
Кочо Анѓушев, Метал Инвест ЕФТ (СИЛМАК)
Злате Коцевски, РЖ Институт
Иван Туџаров, Реплек Фарм
Васил Боручки, Бучим Дооел
Јован Грков, Урбан инвест
Илија Гечев, ИГМ
Лампрос Зогопулос, Окта
Антониос Николопулос, Усје Цементарница Титан
Александар Лагуткин, Скопски легури
Џатин Тхакрар, Џонсон Мети
Звонко стојановски

(C) Технолошко - металуршки факултетwww.tmf.ukim.edu.mkDesign by I&F