НОВОСТИ

  • Годишно Собрание

    Алумната на технолошко-металуршкиот факултет Ве поканува на годишното собрание, кое ќе се одржи во Амфитеатарот на ТМФ, на ден 25.05.2010 (вторник), со почеток во 14:00 часот. Мај 25, 2010 година
  • Основачко собрание

    Основачкото собрание на Алумната на ТМФ беше одржано на 03.06.2009 година во просториите на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје. За претседател на Алумната е избран дипломиран инженер металург Минчо Јорданов. Март 06, 2009 година

СТРУКТУРА

СТРУКТУРА И ТЕЛА НА АЛУМНАТА:

Почесен претседател на Алумната (се избира секоја година):
Дипл. инж. тех. Симон Наумовски
Претседател на управен одбор на ВИТАМИНКА - ПРИЛЕП

Генерален секретар на Алумната:
Дипл. инж. Анита Грозданов
Продекан за наука и Вонреден професор на ТМФ

Извршен одбор на алумната во состав:
Ризов Никола (ФЕНИ)
Јосиф Таневски (ФАРМАХЕМ)
Савка Димитрова (ЕВРОПА)
Кирчо Стојановски (ПИВАРА СКОПЈЕ)
Николајчо Николов (БУЧИМ)
Игор Јорданов (ЦЕНТАР ЗА КАРИЕРА НА ТМФ)
Александра Бужаровска (ТМФ)
Перица Пауновиќ (ТМФ)
Емилија Фиданчевска (ТМФ)
Чамовска Драгица (ТМФ)

(C) Технолошко - металуршки факултетwww.tmf.ukim.edu.mkDesign by I&F