АКТУЕЛНОСТИ
Конкурс за II циклус студии10 ЈАН/18


С О О П Ш Т Е Н И Е

Почитувани кандидати,
Ве информираме дека во тек е уписот за студирање на втор циклус постдипломски студии на Технолошко-металуршкиот факултет при УКИМ, Скопје.
Во прилог го објавуваме Конкурсот со сите детали и воедно Ве информираме за следните термини:
- пријавување на кандидатите: од 08 до 22 јануари 2018
- запишување на кандидатите: 29 и 30 јануари 2018 година.

Сите заинтересирани кандидати, кои сакаат да се запишат, пред да ги достават документите во Службата за студентски прашања, задолжително да се пријават на електронскиот систем I-KNOW, на следната веб страница: www.upisi.ukim.mk (на која се дадени упатства).
За сите дополнителни информации можете да се обратите на следните телефонски броеви: 02 3088 267 и 3088 201.

Служба за студентски прашања


178_Konkurs_II_ciklus_2017-2018.pdfКонкурс за доделување на наградата "Гоце Делчев" за 2017 год...09 ЈАН/18
С О О П Ш Т Е Н И Е
Конкурсот за доделување на наградата "Гоце Делчев" за 2017 година е во тек и предлозите треба да бидат поднесени од 01.01.2018 до 15.02.2018 година на адреса на Министерството за образование и наука на Република Македонија.
Сите детални информации за конкурсот се објавени во приложениот документ.
Деканат на ТМФKonkurs Goce Delcev-2018.pdfПРАКТИКАНСКА РАБОТА ВО ОКТА09 ЈАН/18
С О О П Ш Т Е Н И Е
Ве известуваме дека и оваа година ОКТА има план да ја продолжи соработката со нашиот факултет, во насока на ангажирање на студенти за практиканска работа, и тоа почнувајќи од 22.01.2018 година.
Условите за пријавување се објаснети во приложениот документ.
Лице за контакт од факултетот е проф. д-р Александра Бужаровска, продекан за настава, наука и меѓународна соработка.
Деканат на ТМФ


OGLAS_TMF_2018.docxТермин за полагање на “Инженерска економија”02 ЈАН/18
С о о п ш т е н и е
Ве известуваме дека како термин за полагање на испитот “Инженерска економија” е 12.01.2018 година(петок) во 10.00 часот

Предметен наставник
Професор д-р Искра Станчева-ГиговОдбрана на докторски дисертации22 ДЕК/17
С О О П Ш Т Е Н И Е
Технолошко-металуршки факултет, во состав на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј" во Скопје објавува дека на следните датуми ќе се одржи јавна одбрана на следните докторски дисертации:
1. 27.12.2017- среда во 12.00 часот во Амфитеатарот на ТМФ-,,Модел за проценка и успешен развој на нов менаџер на тим" од кандидатот м-р Ана Жабевска-Златевски.
2. 28.12.2017-четврток-во 10 часот во Амфитеатар- ,,Синтеза-структура-својство-примена на TiO2 превлека како фотокатализатор во градежни материјали" од кандидатот асистент м-р Војо Јованов.

Деканат на ТМФРАСПОРЕД НА КОЛОКВИУМ!22 ДЕК/17
Простории за колоквиум

1.25.12.2017- понеделник од 9.00 до 11.00 часот-ОРГАНСКА ХЕМИЈА- предавална 117
2.26.12.2017- вторник- од 9.00 до 11.30- ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА- предавална 315
3.26.12.2017- вторник- од 12.00 до 14.00- ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА во предавални 215 и 216
26.12.2017- ТЕХНОЛОШКИ ОПЕРАЦИИ-предавална Анекс
4.27.12.2017– среда- од 12.00 до 14.00 -МАТЕМАТИКА-предавална 315
27.12. 2017- ОДБРАНА НА ДОКТОРАТ ВО АМФИТЕАТАР ОД 12.00-14.00
5.28.12.2017- четврток- од 12.00 до 14.00 -АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА-предавална 216
28.12.2017- 10.00-12.00-ОДБРАНА ДОКТОРАТ -Амфитеатар
28.12.2017- 11.00-13.00–ФИЗИКА– предавална 117 и Амфитеатар-Анекс
6.29.12.2017-петок- 09.00-11.00- ИНЖЕНЕРСКА ТЕХНИКА- 117 и Амфитеатар
29.12.2017- 12.00-14.30- БИОХЕМИЈА 1- Амфитеатар
29.12.2017- 09.00-11.30-во компјутерска лабораторија 215 – ПРЕРАБОТКА НА МЕТАЛИ-кај професор Ружица Манојловиќ(за студиска насока:наноматеријали и нанотехнологии).
Деканат на ТМФОКТА додели стипендии на десет постдипломци на УКИМ 17 ДЕК/17
ОКТА додели стипендии на десет постдипломци на УКИМ

Компанијата ОКТА им ги додели стипендиите на десетте студенти од УКИМ за постдипломски студии, на вчерашната церемонија, организирана по повод 39 години од постоење на компанијата.
Стипендирањето на вториот циклус студии е дел од општествено одговорната практика на компанијата, како и заложбата за континуирано вложување во образованието и надградување на интелектуалниот развој.
Со меморандумот за соработка, потпишан неодамна меѓу компанијата и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, беа дефинирани поединостите со кои стипендиите се доделуваа за студенти од пет факултети од УКИМ.
Така, стипендиите беа доделени на студенти од Економскиот факултет, Факултетот за електротехника и информациски технологии, Машинскиот факултет, Технолошко- металуршкиот факултет, како и на студенти од Природно- математичкиот факултет.

За подетални информации видете во приложениот документ!


ОКТА додели стипендии на десет постдипломци на УКИМ.pdfПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2018 год...15 ДЕК/17
ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ
ЗА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2018 година
Пријавувањето на испити за ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ќе биде од 18.12.2017 год. (понеделник) до 25.12.2017 год.( понеделник) од 11 до 13 часот.
Сите студенти задолжително претходно да ги пријават испитите електронски на I-KNOW системот и потоа пријавите да ги достават во Службата за студентски прашања, во спротивно нема да бидат примени на испит или на колоквиум.
За пријавување на испит:
 пријава за секој испит што ќе се полага и
 уплатница од 50 денари за административна такса за секоја пријава.
Забелешка: Студентите да ги пријават и предметите што ги положиле преку колоквиум и предметите кои што ке ги полагаат на испит.

Служба за студентски прашањаПромоција на докторанди!24 НОЕ/17
На 20.11.2017 година беа промовирани 6 доктори на технички науки од Технолошко-металуршкиот факултет. Промоцијата се одржа во Ректоратот на УКИМ, каде Деканот, проф. д-р Јон Магдески ги претстави докторандите додека Ректорот, проф. д-р Никола Јанкуловски ги промовира доделувајќи им ги дипломите од III циклус студии на д-р Катерина Атковска, д-р Емилија Тошиќ, д-р Александар Петровски, д-р Олга Поповска, д-р Раман Алити и д-р Александра Ивановска- Дациќ.
Честитки до промовираните докторанди!


Promocija doktorandi 2017-18.docxИнформации за Еразмус+23 НОЕ/17
Почитувани студенти,
во прилог Ви го објавуваме Еразмус-водичот за студентите и потпишаните Еразмус договори.
Деканат на ТМФ


ERAZMUS.docxОдбрана на докторската дисертација22 НОЕ/17
С О О П Ш Т Е Н И Е

Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј" во Скопје, Технолошко-металуршки факултет Скопје објавува дека на 28.11.2017 година (вторник) во 12 и 30 часот во Амфитеатарот на Технолошко-металуршки факултет во Скопје ќе се одржи јавна одбрана на докторската дисертација со наслов:
,, Валоризација на полимерите како секундарна суровина" од студентот м-р Кармина Митева.

Технолошко-металуршки факултет Скопје
Стипендии од Шпаркасе банка!22 НОЕ/17
Почитувани студенти,
оваа година Шпаркасе Банка нуди по две стипендии за студентите од техничките факултети, на Техничкиот универзитет во Грац, Австрија како и во Техничкиот универзитет Мontanuni Leoben во Леобен Австрија.
На долуназначените линкови може да се видат сите информации, пришто напоменуваме дека роковите за пријавување се до 08.12.2017 година за Леобен и до 12.12.2017 година за Грац.

1. https://www.tugraz.at/en/studying-and-teaching/international-studying-and-teaching/exchange-at-tu-graz/mobility-programmes/best-of-south-east/
2. За студентите од Технолошко-металушки и геологија (максимум 2 места). Партнер - Montanuni Leoben. http://www.unileoben.ac.at/de/5773/
За дополнителни информации можете да се обратите директно во банката кај Дијана Спасова-Велјаноска, на телефоните: 3200 593/071395366,на мail адресата: Dijana.SpasovaVeljanoska@sparkasse.mk или во Деканат.
Со почит,
Деканат на ТМФОбјавен Конкурсот за стипендирање од МОН13 НОЕ/17
С о о п ш т е н и е

Се известуваат сите студенти дека МОН го објави конкурсот за доделување на стипендии, во разни категории. Ова е линкот на кој можете да се информирате:http://www.mon.gov.mk/index.php/konkursi/2175-2017-2040Потребни документи за запишување на II циклус студии за 2017...17 ОКТ/17
Се известуваат сите кандидати, кои доставија апликација за втор циклус студии, дека се примени и дека е потребно да ги донесат долуназначените документи за упис во Службата за студентски прашања.

Потребни документи :
- Индекс - се добива на денот на уписот на ТМФ во Службата за студентски прашања, се потполнува првата страна и на втората страна се запишуваат задолжителните и изборни предмети од првиот семестар)
-две фотографии
-образец за запишување семестар со уплата од 50,00 денари административна такса (со пополнети задолжителни и изборни предмети од првиот семестар)
-статистички образец ШВ.80А се добива на денот на уписот
-договор за студирање се добива на денот на уписот

-уплата од 650 евра во денарска противредност по среден курс на Народна банка уплатени на жиро сметка :
• Назив на примачот: Буџет на РМ – Технолошко металуршки факултет – Скопје
• Банка на примачот: НБРМ
• Сметка: 100000000063095
• Сметка на буџетски корисник: 160010336078816
• Приходна шифра: 723012
• Програма 41

Служба за студентски прашањаЗадолжителна евалуација за студентите од II, III и IV година...16 ОКТ/17
СООПШТЕНИЕ

Се замолуваат сите студенти од втора, трета и четврта година, да направат евалуација на предметите кои ги слушале во летниот семестар 2017 година.
Евалуацијата е потребно да се заврши до отпочнување на колoквиумската недела 3.11.2017.
Ќе биде направена проверка дали секој студент ја завршил оваа задолжителна обврска.
Евалуација може да се направи на веб страната на факултетот во студентскиот портал, во полето самоевалуација.

Претседател на комисија за самоевалуација
Д-р Јадранка Блажевска Гилев, вонр.проф.Двогодишни стипендии преку Еразмус Мундус програма10 ОКТ/17
Почитувани студенти,

Конзорциум од четири европски универзитети, Универзитетот во Париз (Франција), Универзитетот во Џенова (Италија), Универзитетот во Порто (Португалија) и Универзитетот во Полска, нудат двогодишни магистерски студии во рамките на Еразмус Мундус програмата (ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREE).
Студиите се однесуваат на обновливи извори на енергија, зелена хемија, нанонауки, наномедицина, иновативни материјали како и примена на радијацијата.

Се нудат 20 школарини за студенти од Европската Унија и надвор од неа како и 15 места за студенти кои би се самофинансирале.

Повеќе информации можат да се најдат на www.master-serp.eu. Апликациите се испраќаат електронски на истата веб страна www.master-serp.eu до 10.03.2018 година, за студенти кои аплицираат за Еразмус Мундус школарини и до 30.06.2018 за студенти со самофинасирање.


Деканaт на ТМФПредавање на проф. д-р Мариа Барандиаран во 15 часот!10 ОКТ/17
С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат сите студенти и вработени од Технолошко-металуршки факултет дека денешното предвидено предавање на визитинг професорката Мариа Барандиаран од Факултетот за хемија, Универзитет во Баскија, Сан Себастијан, Шпанија, поради технички причини наместо во 12.15 часот ќе се одржи во 15.00 часот.
Деканат на ТМФПредавање на професор д-р Мариа Барандиаран!09 ОКТ/17
С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат сите студенти и вработени од Технолошко-металуршки факултет дека на 10 октомври, 2017 година (вторник) во 12.15 часот во Амфитеатарот на ТМФ, проф. д-р Мариа Барандиаран од Факултетот за хемија, Универзитет во Баскија, Сан Себастијан ќе одржи предавање со наслов:
„Towards Sustainable production of Greener Waterborne Polymers“
Се покануваат сите студенти од 1 до 4 година да присуствуваат на предавањето, со задолжителна присутност на студентите од студиската насока: Инженерство на материјали и нанотехнологии и Полимерно инженерство дизајн и менаџмент.

Деканат на ТМФ2 СТИПЕНДИИ ОД ОКТА АД ЗА II ЦИКЛУС СТУДИИ!21 СЕП/17
С О О П Ш Т Е Н И Е
На 19 септември 2017 година(вторник), во просториите на УКИМ беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Ректорот на УКИМ, професор д-р Никола Јанкуловски и извршниот директор на ОКТА АД Скопје, господинот Иоаннис Геруланос.
Со овој меморандум се доделени 10 стипендии за втор циклус магистерски студии, за академската 2017-18 година, на 5 факултети на УКИМ, и тоа на Технолошко-металуршкиот факултет (2 стипендии), Економскиот факултет (2 стипендии), Машинскиот факултет (3 стипендии), Факултетот за електроника и информациски технологии (2 стипендии)и Природно-математичкиот факултет(1 стипендија).
Двете стипендии на Технолошко-металуршкиот факултет се распределени на следните две студиски насоки:
1 стипендија на студиската насока: Дизајн и менаџмент на технолошки процеси, во износ од 1950 евра и
1 стипендија на студиската насока: Менаџмент на квалитет, во износ од 1950 евра.
Право на стипендија ќе имаат сите кандидати, кои ќе се пријават за втор циклус едногодишни студии, за учебната 2017/18 година. Селекцијата на кандидатите за стипендии ќе ја прават претставници од факултетот во соработка со ОКТА.
Во прилог го објавуваме потпишаниот меморандум.


2634_001.pdfПотсетување за сите стипендисти на МОН и компании од сите го...20 СЕП/17
Се потсетуваат сите студенти, кои се добитници на стипендии, било од МОН или од компании, дека треба до крајот на месецот октомври, да поднесат до соодветните институции(МОН или компанија) документи за остварен успех. Притоа напоменуваме дека стипендистите од МОН треба да ги достават документите најдоцна до 30 Октомври, со кои им се продолжува стипендијата, доколку се остварени бараните услови, согласно потпишаниот договор.
Документите се напишани во потпишаниот договор и се истите кои досега биле доставувани, односно:
- копија од индексот со положени испити и запишан семестар,
- образец УППИ и уверение со положени испити.
Документите секој студент треба лично да ги достави во зградата на МОН.
За сите дополнителни информации, стипендистите можат да се обратат во ДЕКАНАТ.Примени студенти во трет уписен рок!19 СЕП/17


Конкурс за млад истражувач19 СЕП/17
Во прилог го објавуваме конкурсот за млад истражувач. Сите детални информации се објавени во приложениот документ.

Konkurs za mlad istrazuvac 09 2017.docxИнформација за студентите од I година18 СЕП/17
Се информираат сите студенти од прва година дека поделбата во групи за слушање на некои предмети е на следниот начин:
I група - се состои од сите студенти од ПРЕХРAНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА И СИТЕ ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ
II група- се состои од студентите од сите преостанати студиски насоки
СИТЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ, ПОКРАЈ ОБЈАВАТА ВО РУБРИКАТА: АКТУЕЛНОСТИ, СТУДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА ГИ НАЈДАТ ВО РУБРИКАТА: СТУДЕНТСКИ ПОРТАЛ- КОЈ СЕ НАОЃА НА НАСЛОВНАТА СТРАНА ОД ЛЕВА СТРАНА. НА ПОРТАЛОТ СЕ НАОЃА РАСПОРЕДОТ НА ЧАСОВИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР!

Деканат на ТМФКонкурс за III циклус студии12 СЕП/17
Почитувани,
во прилог го објавуваме Конкурсот за III циклус студии. Сите заинтересирани кандидати за дополнителни информации можат да се обратат на следните телефонски броеви: 02 3088 278, 3088 201 или 3088 280.
Деканат на ТМФ


555_KONKURS_III_CIKLUS_2017_2018.pdfКонкурс за II циклус студии12 СЕП/17
Почитувани,
во прилог го објавуваме Конкурсот за II циклус студии. Сите заинтересирани кандидати за дополнителни информации можат да се обратат на следните телефонски броеви: 02 3088 278, 3088 201 или 3088 280.
Деканат на ТМФ


178_Konkurs_II_ciklus_2017-2018.pdfЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПРИМЕНИ ОД ВТОР УПИСЕН РОК!12 СЕП/17
С О О П Ш Т Е Н И Е

Запишувањето на кандидатите кои што конкурираа во вториот уписен рок, за учебната 2017-2018 година ќе биде на 13 и 14.09.2017 година, во Службата за студентски прашања.
Во прилог се објавени сите документи кои се потребни за запишување.

Служба за Студентски прашања


ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ.docxЗапишување на семестар за студентите од II, III и IV година!07 СЕП/17


Конечна ранг листа на примени кандидати од втор уписен рок з...07 СЕП/17


Прелиминарна листа на кандидати од втор уписен рок 06 СЕП/17


Оглас за дипломиран инженер технолог за прехранбена технолог...01 СЕП/17
ЗЗ Единство од Челопек, Тетово им потреба од 1 дипломиран инженер технолог од прехранбена технологија. Сите детaли од конкурсот се во приложениот документ. Сите заинтересирани кандидати можат да достават свое CV на следната адреса: zzedinstvo@t.mk или на телефон: 044 456 018.

OglasScan.pdfКонечна ранг листа на примени кандидати за 2017/18 година!30 АВГ/17
Почитувани кандидати,
во прилог ја објавуваме конечната ранг-листа на примени кандидати од првиот уписен рок за академската 2017-18 година. Датумите за запишување се 29 и 30 август(вторник и среда) и дополнително ќе Ве информираме кои документи се потребни за упис.


конечна ранг листа прв рок 2017 без име.docxЛиста со 10 најдобри студенти добитници на стипендии од УКИМ29 АВГ/17


Спортски игри на студентите од цел свет21 АВГ/17
Спортски игри на студентите од цел свет

Студентот на II циклус студии Горазд Чепишевски кој е постдипломец на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, по трет пат го претставува Универзитетот „Св Кирил и Методиј“ на Универзијадата - Спортски игри на студентите од цел свет. Оваа година Универзијадата се одржува во ТАЈПЕЈ. Горазд е пливач и ќе плива на 50 и 100 метри грбно.


t720252_Gorazd UNIVERZIJADA 2017.jpgКонкурс Еразмус + за 2017/18 година18 АВГ/17


Термини за упис на ТМФ во академската 2017/18 година06 ЈУЛ/17


Конкурс за упис за академската 2017/2018 година06 ЈУЛ/17
Почитувани кандидати,
Во прилог го објавуваме Конкурсот за упис за академската 2017/18 година. Сите заинтересирани кандидати кои сакаат да се запишат на Технолошко- металуршкиот факултет сите потребни информации можат да ги најдат во конкурсот или на телефонските броеви: 023088280/3088267.
Деканат на ТМФ


Konkurs_I_ciklus_2017-2018 (1)-1.pdfУСЈЕ ЦЕМЕНТАРНИЦА- оглас за платена ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА за ...13 ЈУН/17
Цементарница УСЈЕ распишува конкурс за ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА МЛАДИ ТАЛЕНТИ. Сите заинтересирани кандидати можат да се пријават следејќи ги информациите кои се во прилог.ОГЛАС-окта1.docxК О Н К У Р С за прием на 3 млади истражувачи за работа на п...08 ЈУН/17
Во рамки на научно-истражувачкиот проект “Графен/полимер базирани сензори” (Nato SPS G5244)“, финансиран од NATO Science for Peace програмата, се распишува следниов
К О Н К У Р С
за прием на 3 (тројца) млади истражувачи за работа на проектот со потпишан договор од една година и можност за продолжување до три години.
Услови за прием на работа на проектот се следните: да поседува диплома за дипломиран инженер технолог, или да биде апсолвент, односно да приложи уверение со положени испити. Исто така потребно е да приложи документ за познавање на англиски јазик и доколку е дипломиран, да приложи документ дека е поднесено барање за запишување на последипломски студии на насоката “Нови материјали-полимери”. Предност за прием на кандидати ќе имаат дипл.инж. технолози од полимерната насока и од насоката инженерство на материјали и нанотехнологии. Подетални информации може да се добијат на тел.023088249 и по електронска пошта: jadranka@tmf.ukim.edu.mk
Апликациите (кратка биографија, просек на додипломски студии и пополнет формулар), потребно е да бидат приложени скенирани електронски: jadranka@tmf.ukim.edu.mk. Формуларот на Ваше барање ќе Ви биде доставен на маил.
Бараните документи треба да се достават kaj проф.Јадранка Блажевска- Гилев или да бидат испратени на адреса Руѓер Бошковиќ 16, 1000, Скопје до 20 јуни 2017, н/р проф. ЈБГилев.

Рок за дипломирање за студентите со обновен статус10 НОЕ/15
С О О П Ш Т Е Н И Е

Технолошко-металуршки факултет, во состав на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје им соопштува на студентите кои што го обновија статусот, односно со еквиваленција на предметите преминаа во КТС-2, имаат обврска да дипломираат до 14.9.2017 година.За истите студенти ќе важат трите редовни сесии (Јануари,Мај-Јуни,Август-Септември) и сесиите во Ноември и Април.
Студентски прашања
Потпишани договори за стипендирање во П.И. „Витаминка“ А.Д. ...19 НОЕ/14
Врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу Технолошко-металуршкиот факултет и 26 реномирани македонски компании, и оваа година во просториите на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп беше потпишан договорот за стипендирање на тројца наши студенти од прва година, од студиската насока:прхранбена технологија и биотехнологија. Договорот со студентите Ангела Талеска, Сара Димова и Драганче Ристески го потпиша Претседателот на Одбор на директори на П.И. „Витаминка“ А.Д., господинот Симон Наумоски. Притоа студентите беа запознаени со работата на фабриката и имаа можност да посетат еден од погоните.
Со новите три стипендисти „Витаминка“ стипендира вкупно шест студенти на Технолошко - металуршкиот факултет во Скопје. Веруваме дека оваа практика ќе продолжи и во наредните години.
Повеќе инфомации на линкот: http://vitaminka.com.mk/mk/news/details/vitaminka-dogovor-stipendiranjeСоопштение за краен рок за дипломирање за студентите по стар...06 МАР/14
С О О П Ш Т Е Н И Е


Технолошко-металуршки факултет -Скопје во состав на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј“ Скопје им соопштува на студентите од прв циклус додипломски студии (запишани по студиски програми по КТС 1 и КТС 2) дека имаат обврска да дипломираат согласно законските прописи до наведените датуми:
- Студенти запишани во учебната 2006/2007 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2014 година.
- Студенти запишани во учебната 2007/2008 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2015 година.
- Студенти запишани во учебната 2008/2009 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2016 година.
- Студенти запишани во учебната 2009/2010 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2017 година.
- Студенти запишани во учебната 2010/2011 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2018 година.
- Студенти запишани во учебната 2011/2012 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2019 година.

Сите студенти на прв циклус додипломски студии кои нема да дипломираат согласно објавениот датум, ќе имаат обврска да се префрлат по нови студиски програми.

Инфо од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Правилник на ТМФ Список на активности План за јавни набавки Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2016 Извештај за финансиско работење СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија НАНОМАК Nato Project: Novel Sensors based on Laser Ablated Graphene SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet