НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
ДИЗАЈН И ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЛЕКА (ДИО)

I година  (заедничка за сите студиски програми)

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0131Математика 133--908
ТМФ0132Општа и неорганска хемија 133--908
ТМФ0133Физика44--12010
ТМФ01И4Изборен предмет 1 (УКИМ)20--302
ТМФ01И5Изборен предмет 2 (УКИМ)20--302
ТМФ01Ф6Физичко образование02--30-
ТМФ0231Математика 2--33908
ТМФ0232Општа и неорганска хемија 2--33908
ТМФ0233Основи на инженерска техника--4412010
ТМФ02И4Изборен предмет 3 (УКИМ)--20302
ТМФ02И5Изборен предмет 4 (УКИМ)--20302
ТМФ02Ф6Физичко образование--0230-
 ВКУПНО:14+1214+1278060

II година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ДИО0331Текстилни влакна 133--908
ТМФ03И2Изборен предмет 102--302
ТМФ03И3Изборен предмет 220--302
ТМФ03И4Структура и дизајн на преѓите31--606
ТМФ0335Органска хемија33--908
ДИО03И6Изборен предмет 321--454
ДИО0431Текстилни влакнa 2--33908
ТМФ0432Основи на менаџмент--21453
ДИО433Моден дизајн 1--23755
ДИО0434Ткаенини--32756
ДИО0435Плетенини--32756
ДИО04И6Изборен предмет 4 (Проект)--12452
 ВКУПНО:13+1014+1375060

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
ТМФ03И21Основи на компјутерско работење
ТМФ03И22Вовед на програмирање

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
ТМФ03И31Бизнис администрација
ТМФ03И32Комуникациски вештини

Изборен предмет 3

ШифраПредмет
ДИО03И61Модна илустрација
ДИО03И62Предмет од ТМФ

Изборен предмет 4

ШифраПредмет
ДИО04И61Текстилни влакна 1
ДИО04И62Структура и дизајн на преѓите
ДИО04И63Текстилни влакна 2
ДИО04И64Моден дизајн 1
ДИО04И65Ткаенини
ДИО04И66Плетенини

III година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ДИО0531Конструкција на облеката 133--907
ДИО0532Технологија на облеката 133--907
ДИО05И3Изборен предмет 122--604
ДИО0534Подготовка и доработка на текстил и облека32--756
ДИО05И5Изборен предмет 221--453
ДИО05И6Изборен предмет 321--453
ДИО0631Конструкција на облеката 2--33906
ДИО0632Технологија на облеката 2--33906
ДИО0633Боење текстил и облека--32755
ДИО06И4Изборен предмет 4--22604
ДИО06И5Изборен предмет 5--21454
ДИО0636Моден дизајн 2--23755
 ВКУПНО:15+1215+1484060

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
ДИО05И31Машини во конфекциско произвдодство
ДИО05И32Заштита при работа

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
ДИО05И51Историја на дизајн и облека
ДИО05И52Преплетки кај ткаенините
ДИО05И53Печатење на текстилот

Изборен предмет 3

ШифраПредмет
ДИО05И61Креативно студио
ДИО05И62Површинско активни средства
ДИО05И63Маркетинг
ДИО05И64Заштита на животна средина
ДИО05И65Мерење и автоматска регулација во процесно инженерство

Изборен предмет 4

ШифраПредмет
ДИО06И41Проектирање ткаенини
ДИО06И42Специјални ткаенини
ДИО06И43Инженерска термодинамика

Изборен предмет 5

ШифраПредмет
ДИО06И51Неткаен текстил
ДИО06И52Специјални преѓи

IV година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ДИО07И1Изборен предмет 123--755
ДИО07И2Изборен предмет 221--454
ДИО0733Испитување на текстилот33--907
ДИО07И4Изборен предмет 322--605
ДИО07И5Изборен предмет 422--755
ДИО0736Дизајн на текстилот21--454
ДИО08И1Изборен предмет 5--22605
ДИО0832Концепт и реализација на авторска колекција--23756
ДИО0833Производен инженеринг и менаџмент во конфекциска индустрија--22605
ДИО0834Менаџмент на квалитет--21454
ДИО08И5Дипломска работа--1712010
 ВКУПНО:13+129+1573560

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
ДИО07И11Моделирање и градирање на облеката
ДИО07И12Методологија и оптимизација на експерименти

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
ДИО07И21Познавање и нега на облеката
ДИО07И22Стандарди и регулатива
ТМФ07И23Индустриски менаџмент

Изборен предмет 3

ШифраПредмет
ДИО07И412D и 3D моделирање
ДИО07И42Примена на полимерите во уметноста и заштитата на културното наследство

Изборен предмет 4

ШифраПредмет
ДИО07И51Студија на работата
ДИО07И52Предмет од ТМФ

Изборен предмет 5

ШифраПредмет
ДИО08И11CAD/CAM во конфекциско производство
ДИО08И12Предмет од ТМФ