НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
ДИЗАЈН И ИНЏЕНЕРИНГ НА ОБЛЕКА (ДИО)

I година  (заедничка за сите студиски програми)

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0131Математика 133--908
ТМФ0132Општа и неорганска хемија 133--908
ТМФ0133Физика44--12010
ТМФ01И4Изборен предмет 1 (УКИМ)20--302
ТМФ01И5Изборен предмет 2 (УКИМ)20--302
ТМФ01Ф6Физичко образование02--30-
ТМФ0231Математика 2--33908
ТМФ0232Општа и неорганска хемија 2--33908
ТМФ0233Основи на инженерска техника--4412010
ТМФ02И4Изборен предмет 3 (УКИМ)--20302
ТМФ02И5Изборен предмет 4 (УКИМ)--20302
ТМФ02Ф6Физичко образование--0230-
 ВКУПНО:14+1214+1278060

II година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ДИО0331Текстилни влакна 133--908
ТМФ03И2Изборен предмет 102--302
ТМФ03И3Изборен предмет 220--302
ТМФ03И4Структура и дизајн на преѓите31--606
ТМФ0335Органска хемија33--908
ДИО03И6Изборен предмет 321--454
ДИО0431Текстилни влакнa 2--33907
ТМФ0432Основи на менаџмент--21453
ДИО433Моден дизајн 1--23754
ДИО0434Ткаенини--32756
ДИО0435Плетенини--32756
ДИО04И6Изборен предмет 4--22604
 ВКУПНО:13+1015+1375060

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
ТМФ03И21Основи на компјутерско работење
ТМФ03И22Вовед на програмирање

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
ТМФ03И31Бизнис администрација
ТМФ03И32Комуникациски вештини

Изборен предмет 3

ШифраПредмет
ДИО03И61Модна илустрација
ДИО03И62Предмет од ТМФ

Изборен предмет 4

ШифраПредмет
ДИО04И61Конфекциски машини
ДИО04И62Инжинерска статистика

III година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ДИО0531Конструкција на облеката 133--908
ДИО0532Технологија на облеката 133--908
ДИО0534Подготовка и доработка на текстил и облека32--756
ДИО05И4Изборен предмет 121--454
ДИО05И5Изборен предмет 221--454
ДИО0631Конструкција на облеката 2--33906
ДИО0632Технологија на облеката 2--33906
ДИО0633Боење текстил и облека--32755
ДИО06И4Изборен предмет 3--22604
ДИО06И5Изборен предмет 4--21454
ДИО0636Моден дизајн 2--23755
 ВКУПНО:13+1015+1478060

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
ДИО05И51Историја на дизајн и облека
ДИО05И52Преплетки кај ткаенините
ДИО05И53Печатење на текстилот


Изборен предмет 2

ШифраПредмет
ДИО05И61Креативно студио
ДИО05И62Површинско активни средства
ДИО05И63Маркетинг
ДИО05И64Заштита на животна средина
ДИО05И65Мерење и автоматска регулација во процесно инженерство

Изборен предмет 3

ШифраПредмет
ДИО06И41Проектирање ткаенини
ДИО06И42Специјални ткаенини
ДИО06И43Инженерска термодинамика

Изборен предмет 4

ШифраПредмет
ДИО06И51Неткаен текстил
ДИО06И52Специјални преѓи

IV година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ДИО07И1Изборен предмет 123--755
ДИО07И2Изборен предмет 221--454
ДИО0733Испитување на текстилот33--907
ДИО07И4Изборен предмет 322--605
ДИО07И5Изборен предмет 422--755
ДИО0736Дизајн на текстилот21--454
ДИО08И1Изборен предмет 5--22605
ДИО0832Концепт и реализација на авторска колекција--23756
ДИО0833Производен инженеринг и менаџмент во конфекциска индустрија--22605
ДИО0834Менаџмент на квалитет--21454
ДИО08И5Дипломска работа--1712010
 ВКУПНО:13+129+1575060

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
ДИО07И11Моделирање и градирање на облеката
ДИО07И12Методологија и оптимизација на експерименти

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
ДИО07И21Познавање и нега на облеката
ДИО07И22Стандарди и регулатива
ТМФ07И23Индустриски менаџмент

Изборен предмет 3

ШифраПредмет
ДИО07И412D и 3D моделирање
ДИО07И42Примена на полимерите во уметноста и заштитата на културното наследство

Изборен предмет 4

ШифраПредмет
ДИО07И51Студија на работата
ДИО07И52Предмет од ТМФ

Изборен предмет 5

ШифраПредмет
ДИО08И11CAD/CAM во конфекциско производство
ДИО08И12Предмет од ТМФ
Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet