Издавачка дејност

Наслов: Хемиски Реактори 1
Автор: Проф. Д-р Филимена Попоска
Година на издавање: 2009
Превземи книга

 

Наслов: Хемиски Реактори 2
Автор: Проф. Д-р Филимена Попоска
Година на издавање: 2009
Превземи книга

 

Наслов: Хемиски Реактори 3 - Збирка решени задачи
Автор: Проф. Д-р Филимена Попоска
Година на издавање: 2010
Превземи книга