15 ДЕК/20
Виртуелен саем на студии во Франција!

Почитувани студенти,
Ве известуваме дека во четврток на 17 декември 2020, од 10h00 до 18h00 ќе се организира првиот виртуелен саем на студии во Франција.
На саемот се пријавени 17 француски високообразовни институции, кои нудат студии од различни домени. Еден дел од презентациите ќе биде на англиски јазик.

Линк за платформата е: http://salonvirtual.ifs.mk/MK/

Платформата на саемот нуди вебинари, презентации на пријавените универзитети и индивидуални состаноци.

Присутни универзитети се: Универзитетот од Caen, Lyon 1, Институтот Вател за хотелиерство, Институтот Paul Bocuse за гастрономија, ISIPCA за наука за парфеми, козметика и ароми (основан од Gurelain), UniLaSalle и др.

Деканат на ТМФ
Инфо од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Правилник на ТМФ Список на активности План за јавни набавки Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2019 - 603 Завршна сметка 2019 - 631 Завршна сметка 2019 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet