Македонска водородна асоцијација
Business picture

Добредојдовте на веб порталот на МАH2

Македонската Водородна Асоцијација МАH2 e непрофитабилна, независна и невладина организација.

Главна цел на МАH2 е да ги интегрира водечките научници заедно со законодавците, органите на власта, менаџерите, спонзорите и истражувачите со цел да помогне полесно да се инкорпонира научниот и технолошкиот прогрес во областа на напредните водородни технологии во Македонското општество.

Основачко собрание

На основачкото собрание на Македонската Водородна асоцијација на 26 Мај 2008 година беа избрани органите на организацијата:

  • Светомир Хаџи Јорданов, Претседател на Собрание
  • Перица Пауновиќ, Претседател на МАН2
  • Орце Поповски, Потпретседател на МАН2
  • Сашка Хаџи Јорданова, Секретар на Здружението
  • Валентин Мирчески, Член на Управен одбор
  • Анка Трајковска, Член на Управен одбор
  • Горан Начевски, Член на Управен одбор
  • Илија Насов, Член на Управен одбор

Линкови


Новости


Контакт

Македонска водородна асоцијација
ул "Руѓер Бошковиќ" бр. 16
1000 Скопје

тел: +389 2 3064 392
+389 75 303 579
Fax: +389 2 3064 392
E-Mail: info@tmf.ukim.edu.mk