НАНОМАТЕРИЈАЛИ - МАТЕРИЈАЛИ НА ИДНИНАТА 2016

во организација на Технолошко-металуршки факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје и
под покровителство на Министерот за образование и наука на Република Македонија

01

01 ЈАНУАРИ - 31 ЈАНУАРИ 2016

Електронско пријавување на тимовите

02

01 ФЕВРУАРИ - 01 МАРТ 2016

Предавање на проектите

03

15 МАРТ - 10 АПРИЛ 2016

Одржување на регионалните натпревари

04

01 МАЈ - 15 МАЈ 2016

Одржување на републичкиот натпревар

НОВОСТИ

ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО НА НАТПРЕВАРОТ

Право на учество на натпреварот Наноматеријали - Материјали на иднината 2016 година имаат сите редовни ученици во средните училишта од II, III и IV година. Тимовите за натпреварот мора да бидат составени од 2 ученика и ментор.

Пријавувањето на натпреварот ќе биде преку веб страницата на натпреварот. Проектите неопходно е да се предадат во електронска и печатена форма во наведениот период. По примањето и прегледувањето на проектите, ќе биде истакната листа на селектирани проекти кои ќе одат на регионален натпревар. Ќе се одржат 7 регионални натпревари од седум региони, а победниците од регионалните натпревари ќе учествуваат на републичкиот натпревар. Сите регионални натпревари ќе се одржат во амфитеатарот на Технолошко-металуршки факултет во Скопје. Училиштата и тимовите кои ќе се пријават ќе треба да дојдат на ТМФ во предвидениот термин во распоредот. Патните трошоци за регионалните натпревари се на трошок на средните училишта. Поделбата на регионите е следна:

01

Куманово

Крива Паланка, Кратово, Пробиштип

02

Кочани

Штип, Делчево, Виница, Македонска Каменица

03

Струмица

Берово, Валандово, Богданци, Радовиш, Пехчево

04

Кавадарци

Велес, Неготионо, Градско, Гевгелија

05

Битола

Прилеп, Ресен, Крушево, Охрид, Струга

06

Тетово

Гостивар, Дебар, Кичево, Македонски Брод

07

Скопје

НАГРАДИ

Комисијата на регионалните натпревари ќе биде составена само од професори од ТМФ. Наградени ќе бидат првите 3 тима на секој регионален натпревар:

Право на учество на републичкиот натпевар ќе имаат тимовите кои се пласирале на едно од првите 3 места на регионалните натпревари. Комисијата на републичкиот натпревар ќе биде составена од професори од ТМФ. Наградите за првите 3 места на републичкиот натпревар се следниве:

ДОПОЛНИТЕЛНИ НАГРАДИ

Од оваа година факултетот ќе доделува 5 награди – школарини, во висина од 200 Евра, за 5 најдобри ученици-учесници на натпреварот од IV година, кои ќе учествуваат на републичкиот натпревар.

ТЕМИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТ

*темите за натпреварот да се користат како клучни зборови при пребарување на материјали на интернет.

ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТОТ

Проектот треба да содржи 10-15 страни, со единечен проред, фонт 12, Ариел со македонска поддршка и истиот да е подготвен во PowerPoint презентација (10 мин презентирање + 5 мин одговарање на прашања на одредена тема од областа на материјалите).

СОДРЖИНА НА ПРОЕКТОТ

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ

ЕЛЕМЕНТИ ПО КОИ ЌЕ СЕ ОЦЕНУВА ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА

ПРИЈАВИ СЕ

Школска година
Внеси captcha текст:

* Полињата означени со * се задолжителни
** Менторот се избира од наставниот кадар на училиштето
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Професор д-р Александра Бужаровска
Продекан за наука и меѓународна соработка
natprevar@tmf.ukim.edu.mk
www.tmf.ukim.edu.mk/natprevar

ТМФ СКОПЈЕ

Технолошко-металуршки факултет
Руѓер Бошковиќ 16 1000 Скопје
Република Македонија
тел: + 389 2 3088 201
тел: + 389 75 223 201