Дизајн и менаџмент на технолошки процеси

Дизајн и менаџмент на технолошки процеси

Прва година

Реден бројКод на предметотНазив на наставниот предметСеместарНеделен фонд на часовиЕКТС
ПредавањаВежби
1.ТМФ131Математика 1I338
2.ТМФ132Општа и неорганска хемија 1I338
3.ТМФ133Физика 1I327
4.ТМФ134Основи на инженерска техника 1I237
5.ТМФ235Математика 2II338
6.ТМФ236Општа и неорганска хемија 2II338
7.ТМФ237Физика 2II237
8.ТМФ238Основи на инженерска техника 2II327
Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската програма222260

Втора година

Реден број Код на предметот Назив на наставниот предмет Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС 
Предавања Вежби 
1. ДМТП3З1 Физичка хемија III 
2. ДМТП3З2 Органска хемија III 
3. ДМТП3З3 Аналитичка хемија 1 III 
4. ДМТП3З4 Вовед во хемиско инженерство III 
5. ДМТП3И1 Изборен предмет 1 III 
6. ДМТП4З5 Заштита на животна средина IV 
7. ДМТП4З6 Основи на менаџмент IV 
8. ДМТП4З7 Технолошки операции 1 IV 
9. ДМТП4З8 Математички методи во хемиско инженерство IV 
10. ДМТП4И2 Изборен предмет 2 IV 
11. ДМТП4И3 Изборен предмет 3 IV 
12. ДМТП4И4 Изборен предмет 4 IV 
Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година 28 26 60 

Изборен предмет 1

Реден број Код Назив на предметот Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС Единица 
Предавања Вежби 
1. ДМТП3И11 Основи на компјутерско работењеIII ТМФ 
2. ДМТП3И12 Примена на програмирање во наукаIII ТМФ 
3. ДМТП3И13 Комуникациски вештини III ТМФ 

Изборен предмет 2

Реден број Код Назив на предметот Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС Единица 
Предавања Вежби 
1. ДМТП4И21 Применета математика  IV ТМФ 
2. ДМТП4И22 Инженерско цртање  IV ТМФ 

Изборен предмет 3

Реден број Код Назив на предметот Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС Единица 
Предавања Вежби 
1. ДМТП4И31 Инженерска статистика  IV ТМФ 
2. ДМТП4И32 Динамички системи  IV ТМФ 

Изборен предмет 4

Реден број Код Назив на предметот Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС Единица 
Предавања Вежби 
1. ДМТП4И41 Методи на испитување на органски соединенија  IV ТМФ 
2. ДМТП4И42 Аналитичка хемија 2 IV ТМФ 

Трета година

Реден број Код на предметот Назив на наставниот предмет Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС 
Предавања Вежби 
1. ДМТП5З1 Технолошки операции 2 
2. ДМТП5З2 Хемиска инженерска термодинамика 
3. ДМТП5З3 Моделирање и оптимизација на процеси 
4. ДМТП5З4 Корозија и заштита на материјали 
5. ДМТП5И1 Изборен предмет 5 
6. ДМТП6З5 Хемиски реактори VI 
7. ДМТП6З6 Мерење и автоматска регулација во процесна индустрија VI 
8. ДМТП6З7 Дифузионо-сепарациони процеси VI 
9. ДМТП6И2 Изборен предмет 6 VI 
10. ДМТП6И3 Изборен предмет 7 VI 
Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година 25 26 60 

Изборен предмет 5

Реден број Код Назив на предметот Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС Единица 
Предавања Вежби 
1. ДМТП5И11 Индустриска екологија  ТМФ 
2. ДМТП5И12 Заштита при работа ТМФ 

Изборен предмет 6

Реден број Код Назив на предметот Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС Единица 
Предавања Вежби 
1. ДМТП6И21 Инженерство на површини VI ТМФ 
2. ДМТП6И22 Конвенционални извори на енергија, економија и екологија VI ТМФ 

Изборен предмет 7

Реден број Код Назив на предметот Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС Единица 
Предавања Вежби 
1. ДМТП6И31 Вовед во рафинериско производство VI ТМФ
2. ДМТП6И32 Oпшти принципи за ефикасно користење на енергијата во хемиските процесиVI ТМФ 

Четврта година

Реден број Код на предметот Назив на наставниот предмет Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС 
Предавања Вежби 
1. ДМТП7З1 Индустриски менаџмент VII 
2. ДМТП7З2 Процесна динамика и контрола VII 
3. ДМТП7З3 Анализа и синтеза на процеси VII 
4. ДМТП7З4 Индустриски дизајн и проектирање VII 
5. ДМТП7З5 Дизајнирање на хемиска процесна опрема VII 
6. ДМТП8З6 Компјутерска поддршка на технолошки процеси VIII 
7. ДМТП8З7 Конструкциски материјали во хемиско инженерство VIII 
8. ДМТП8И1 Изборен предмет 8 VIII 
9. ДМТП8И2 Изборен предмет 9 VIII 
10. ДМТП8И3 Изборен предмет 10 VIII 
11. ДМТП8З8 Дипломска работа VIII 10 
Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година 25 29 60 

Изборен предмет 8

Реден број Код Назив на предметот Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС Единица 
Предавања Вежби 
1. ДМТП8И11 Технологија на преработка на нафта и гас VII ТМФ 
2. ДМТП8И12 Катализа и катализатори VII ТМФ 

Изборен предмет 9

Реден број Код Назив на предметот Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС Единица 
Предавања Вежби 
1. ДМТП8И21 Економска оптимизација на технолошки процеси  VIII ТМФ 
2. ДМТП8И22 Зелено инженерство  VIII ТМФ 

Изборен предмет 10

Реден број Код Назив на предметот Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС Единица 
Предавања Вежби 
1. ДМТП8И31 Алтернативни извори на енергија, економија и екологија  VIII ТМФ 
2. ДМТП8И32 Технологија на биогорива  VIII ТМФ 
3.ДМТП8И33 Петрохемиски стандарди и регулатива VIII ТМФ 
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare